Zebrzydowski Andrzej
 
Encyklopedia
Zebrzydowski Andrzej, ur. 1496, zm. 23 V 1560,
biskup kamieniecki od 1543, chełmiński od 1545, włocławski od 1546, krak. od 1551; zaufany królowej Bony, później stronnik Zygmunta II Augusta.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia