Zakrzewski Janusz Andrzej
 
Encyklopedia
Zakrzewski Janusz Andrzej, ur. 23 VII 1932, Kraków, zm. 27 X 2008, Warszawa,
fizyk;
od 1971 profesor Uniwersytetu Warszawskiego; od 1984 czł. TNW, od 1986 — PAN; prowadził badania w dziedzinie fizyki wielkich energii i cząstek elementarnych, dotyczące hiperjąder i mezonów K, oddziaływań hadronów z jądrami oraz zderzeń cząstek w wiązkach przeciwbieżnych najwyższych energii; współodkrywca 1961 ciężkich hiperjąder oraz 1963 podwójnego hiperjądra; uczestniczył w eksperymencie (w CERN), który umożliwił wykrycie 1983 bozonów pośrednich Z0 słabych oddziaływań; współautor, wraz z A.K. Wróblewskim, podręcznika Wstęp do fizyki (1984).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia