Wieleżyński Marian
 
Encyklopedia
Wieleżyński Marian, ur. 17 II 1879, Zastawna k. Czerniowiec (Bukowina), zm. 9 IV 1945, Lwów,
inżynier chemik;
pionier przemysłu gazowniczego w Polsce; 1912 zał. w Borysławiu spółkę akcyjną (od 1920 pod nazwą SA „Gazolina”), opartą na kapitale pol., która posiadała kopalnie ropy naftowej i gazu ziemnego oraz rafinerię nafty; zainicjował (1922) produkcję gazu płynnego (gaz propan-butan), przechowywanego i rozprowadzanego w butlach; publikacje dotyczące badań ropy naftowej, budowy gazociągów, gazyfikacji.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia