proksemika
 
Encyklopedia
proksemika,
interdyscyplinarny kierunek badań dotyczący społ. postrzegania i użytkowania przestrzeni jako specyficznego tworu kulturowego;
uważa się, iż odległość pomiędzy wchodzącymi w interakcję jednostkami wyraża postawy emocjonalne i komunikuje określone treści; gł. przedstawiciel: E.T. Hall.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia