intersubiektywność
 
Encyklopedia
intersubiektywność
[łac. inter ‘między’, subiectivus ‘podmiotowy’],
cecha wiedzy (poznania) polegająca na tym, iż jest ona dostępna więcej niż jednemu podmiotowi poznającemu (twierdzenia będące jej wyrazem mogą być rozumiane przez każdą osobę mającą odpowiednie kwalifikacje) i w tym sensie wykracza poza przeżycia, doznania danej jednostki;
pojęcie intersubiektywności wiedzy łączy się zwykle z możliwością jej sformułowania w danym języku oraz przekazu, zakomunikowania.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia