Rzeki świata
 
Rzeki świata

 

Wielkie rzeki świata
Rzeka Zlewisko Długość w km Powierzchnia dorzecza w tys. km2 Średni przepływ roczny w tys. m3/s przy ujściu Przepływ maksy- malny w tys. m3/s przy ujściu Średni roczny odpływ w km3 Transport materiału rozpu- szczonego w mln t/rok Transport materiału zawieszo- nego w mln t/rok Denudacja jedno- stkowa dorzecza w t/km2/rok
Nil (z Kagerą) Oceanu Atlantyckiego 6 671 2 870 2,322 73 18 125 44
Amazonka (z Ukajali) Oceanu Atlantyckiego 6 515 lub 7 025 7 300 200,000 300,000 6 680 140 1 000 130
Jangcy Oceanu Spokojnego 6 380 1 800 31,587 47,300 950 226 521 280
Missisipi (z Missouri) Oceanu Atlantyckiego 5 970 3 222 18,500 58,500 580 125 400 122
Huang He Oceanu Spokojnego 5 464 752 1,360 25,000 54 22 1 600 1 450
Parana (z La Platą) Oceanu Atlantyckiego 4 700 3 100 23,000 552 64 150 46
Mekong Oceanu Spokojnego 4 500 810 16,190 510 60 1 500 198
Amur (z Arguniem) Oceanu Spokojnego 4 440 1 855 10,300 36,000 355 20 52 28
Lena Oceanu Arktycznego 4 400 2 500 16,500 166,000 540 70 12 5
Kongo Oceanu Atlantyckiego 4 320 3 822 40,000 57,200 1 414 36 50 9
Mackenzie (z Peace) Oceanu Arktycznego 4 241 1 800 12,600 350 64 125 69
Niger Oceanu Atlantyckiego 4 160 2 092 8,500 268 10 32 15
Ob Oceanu Arktycznego 3 650 2 990 12,500 42,800 395 50 16 5
Murray (z Darling) Oceanu Indyjskiego 3 500 1 073 0,470 0,855 10 9 30 28
Jenisej (od połączenia Małego i Wielkiego Jeniseja) Oceanu Arktycznego 3 487 2 600 19,800 77,671 610 65 13 5
Wołga Aralsko-Kaspijskie 3 530 1 360 7,587 22,421 239 77 26 19
Jukon Oceanu Spokojnego 3 220 900 6,570 18,132 207 34 60 70
Saluin Oceanu Indyjskiego 3 200 325 6,500 211 100 308
Indus Oceanu Indyjskiego 3 180 960 2,984 10,128 94 41 450 260
Rio Grande Oceanu Atlantyckiego 3 060 870 0,570 18 2 30 2
Syr-daria (z Narynem) Aralsko-Kaspijskie 3 019 219 0,581 15,985 18 12 12 26
Eufrat (z Muratem) Oceanu Indyjskiego 2 740 673 1,460 46 18 103 98
Săo Francisco Oceanu Atlantyckiego 2 880 619 3,300 5,139 104 6 10
Dunaj Oceanu Atlantyckiego 2 850 817 6,500 20,000 201 60 70 86
Brahmaputra Oceanu Indyjskiego 2 840 636 12,100 80,000 644 61 520 852
Orinoko Oceanu Atlantyckiego 2 730 994 29,015 58,822 914 39 170 200
Ganges Oceanu Indyjskiego 2 510 1 000 12,540 38,000 395 75 360 488
Zambezi Oceanu Indyjskiego 2 660 1 330 3,378 106 15 48 36
Amu-daria (z Piandżem) Aralsko-Kaspijskie 2 540 309 1,450 3,195 46 27 94 202
Iszym Oceanu Arktycznego 2 450 177
Ural Aralsko-Kaspijskie 2 428 237 0,356 1,409 11 3 3 11
Kołyma Oceanu Arktycznego 2 129 643 3,900 10,102 71 6 9
Rzeka Św. Wawrzyńca Oceanu Atlantyckiego 1 197 1 400 6,700 439 59 4 3
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia