Dunikowski Ksawery, pomnik Czynu Powstańczego
 
Dunikowski Ksawery, pomnik Czynu Powstańczego
na Górze Świętej Anny
Przeglądaj encyklopedię