Encyklopedia PWN - rzetelne źródło informacji

Włochy. Ludność

Włochy. Ludność.

Włosi stanowią 96% ludności kraju (2000), Sardyńczycy (1,3 mln), Friulowie (ok. 0,5 mln, wschodnie Alpy, posługują się językiem friulańskim, zbliżonym do retoromańskiego) — 1,2%, ponadto niemieckojęzyczni Tyrolczycy (region Trydent-Górna Adyga), Słoweńcy (okolice Triestu), Albańczycy (Kalabria, Sycylia) i Francuzi (dolina Aosty). Większość Włochów należy do kościoła rzymskokatol. (82%, 1996); pozostali to najczęściej ateiści; mniejszościami rel. są muzułmanie (1,5%) i protestanci (1%). Stały spadek przyrostu naturalnego (1980 — 1,5‰, 1990 — 0,4‰, 1994 — 0,2‰, 2006 — −1,7‰) wpływa na wolne tempo wzrostu liczby ludności, powoduje również, przy wydłużającym się czasie życia (77 lat mężczyźni, 83 — kobiety, 2006), starzenie się społeczeństwa; 13,8% ludności w wieku do 14 lat, 66,5% w wieku 15–64 lata i 19,7% powyżej 64 lat. Szybki rozwój gosp. kraju (od lat 60.) spowodował ograniczenie bardzo wysokiej emigracji ekon. (1869–1979 z Włoch wyjechało przeszło 20 mln osób), zarówno stałej do USA, Brazylii, Kanady, Argentyny i Australii, jak i okresowej do krajów Europy Zachodniej; w latach 80. emigrowało z Włoch 50–100 tys. osób rocznie, najwięcej do USA, Niemiec i Szwajcarii. Z kraju emigr. w latach 70. i 80. XX w., Włochy przekształciły się w kraj imigracyjny; występuje duża imigracja z państw arab., Albanii i krajów byłej Jugosławii. Od lat 50. utrzymuje się stała migracja wewn. z południowych, roln. regionów kraju do aglomeracji przem. na północy. Rozmieszczenie ludności jest bardzo nierównomierne: ponad 400 osób na km2 na nizinach, ok. 150 — w strefie pogórzy i 50 — w górach; obszary wysokogórskie Alp i Apeninów są prawie bezludne; średnia gęstość zaludnienia 191 osób na km2 (2004). Włochy należą do krajów eur. o średnim stopniu urbanizacji (67%, 2003), ale wysokiej koncentracji ludności w dużych miastach; 10 aglomeracji miejskich o liczbie ludności powyżej 1 mln: Mediolan, Rzym, Neapol, Turyn oraz Bari, Palermo, Florencja, Katania, Salerno i Brescia; W rolnictwie, leśnictwie i rybołówstwie pracuje 4,4% zawodowo czynnych, w przemyśle i budownictwie 28,3%, pozostali w usługach (2003); bezrobocie 7,7% (2005), na południu przekracza 20%.

Spis treści

Włochy, państwo w południowej Europie, na Półwyspie Apenińskim oraz wyspach Sycylia, Sardynia i in., nad otwartym Morzem Śródziemnym oraz morzami Liguryjskim, Tyrreńskim, Jońskim i Adriatyckim

Włochy. Warunki naturalne.

Włochy. Ludność.

Włochy. Gospodarka.

Włochy. Ustrój polityczny.

Włochy. Partie polityczne.

Włochy. Siły zbrojne.

Włochy. Polityka społeczna.

Włochy. Środki przekazu.

Włochy. Nauka.

Włochy. Historia.

Włochy. Literatura.

Włochy. Sztuka.

Włochy. Muzyka.

Włochy. Teatr.

Włochy. Film.

Włochy. Polonia i Polacy.

Wydawnictwo Naukowe PWN Księgarnia Internetowa PWN
Copyright © 2010 WN PWN