Encyklopedia PWN - rzetelne źródło informacji

Ukraina. Ustrój polityczny

Ukraina. Ustrój polityczny.

Zgodnie z konstytucją z 1996 (zmodyfikowana 2004) Ukraina jest republiką. Na czele państwa stoi prezydent, wybierany w głosowaniu powszechnym na kadencję 5-letnią. Najwyższy organ władzy ustawodawczej stanowi 1-izbowy parlament — Rada Najwyższa (Werchowna Rada), w skład której wchodzi 450 deputowanych, wybieranych w wyborach powszechnych na 4 lata. Organem władzy wykonawczej jest rząd (Gabinet Ministrów), na którego czele stoi premier, powoływany przez prezydenta po uzgodnieniu z Radą Najwyższą. Władzę sądowniczą sprawują niezawisłe sądy.

Spis treści

Ukraina, państwo w południowo-wschodniej Europie, nad Morzem Czarnym i jego częścią — Morzem Azowskim

Ukraina. Warunki naturalne.

Ukraina. Ludność.

Ukraina. Gospodarka.

Ukraina. Ustrój polityczny.

Ukraina. Partie polityczne.

Ukraina. Siły zbrojne.

Ukraina. Polityka społeczna.

Ukraina. Środki przekazu.

Ukraina. Nauka.

Ukraina. Historia.

Ukraina. Literatura.

Ukraina. Sztuka.

Ukraina. Muzyka.

Ukraina. Film.

Ukraina. Polonia i Polacy.

Wydawnictwo Naukowe PWN Księgarnia Internetowa PWN
Copyright © 2010 WN PWN