Encyklopedia PWN - rzetelne źródło informacji

Rosja. Ludność

Rosja. Ludność.

Rosja jest krajem wielonarodowym; zamieszkuje ją ponad 100 różnych narodów i narodowości, z których najliczniejszą grupę stanowią Rosjanie (79,8% — 2002). Większość wierzących Rosjan należy do Ros. Kościoła Prawosł. (ok. 55–85%, wg różnych statystyk); obecnie zaznacza się ekspansja protestantyzmu (zwł. baptystów) — kilka mln wierzących; katolicy to gł. unici z Ukrainy, Niemcy i Polacy; wyznawcy islamu (gł. sunnici) wśród Tatarów nadwołżańskich, Czuwaszów, Baszkirów, narodów Kaukazu Północnego (Czeczeni, Ingusze, Kabardyjczycy, narody Dagestanu); buddyzm jest gł. religią Buriatów, Tuwińczyków i Kałmuków. W użyciu liczne języki lokalne; oprócz języka ros. np. nauczanie w szkolnictwie średnim w 10 innych językach (m.in. w tatar., jakuckim, czuwaskim, baszkirskim, jidysz). Wzrost liczby ludności (w mln): 1940 — 110, 1959 — 118, 1966 — 127, 1979 — 134, 1989. Od końca lat 80. XX w. następuje spadek przyrostu naturalnego: 2,2‰ (1990), –1,3‰ (1992), –5‰ (1993), −4,6‰ (2006); wskaźnik urodzeń 10,0‰, zgonów 14,6‰, śmiertelność niemowląt 15,1‰; od 1992 ogólna liczba zgonów przekracza liczbę urodzeń; od lat 70. i 80. narastające migracje, gł. powrót Rosjan (zwł. z Azji Środkowej); 2006 udział osób w wieku do 14 lat wynosił 14,2% populacji, w wieku od 15 do 64 lat — 71,3%, a w wieku powyżej 64 lat 14,4%; przeciętna długość życia: mężczyźni 60 lat, kobiety 74 lata. Średnia gęstość zaludnienia 9 osób na km2 (2004); rozmieszczenie ludności bardzo nierównomierne; najgęściej są zaludnione centralne regiony eur. części Rosji (średnia gęstość w wielu miejscach przekracza 80–100 osób na km2), najsłabiej — Syberia Wschodnia i ros. Daleki Wschód (poniżej 2 osób na km2); w eur. części Rosji (łącznie z Uralem) mieszka ponad 4/5 ludności kraju; ludność miejska wynosi 73% (2004); odsetek ludności miejskiej jest największy (70–90%) w północnych i wschodnich regionach, gdzie ludność skupia się gł. w miastach, ze względu na brak warunków do rozwoju rolnictwa; 2002 w Rosji było 1098 miast; 12 miast liczy powyżej 1 mln mieszk. (2006), w tym Moskwa i Petersburg . Po II wojnie świat. powstało wiele nowych miast, m.in.: Angarsk, Nabierieżne Czełny, Brack, Wołżski, Saławat, Nachodka, Nowokujbyszewsk, Niżniekamsk. W 2005 w gospodarce było zatrudnionych 74 mln osób; struktura zatrudnienia ludności zawodowo czynnej: rolnictwo 10,3%, przemysł 21,4%, usługi 68,3% (2004); bezrobocie 7,6% (2005).

Polecamyksiążki w Księgarni PWNwszystkie książki

Rosyjska Federacja. Narody (wg spisu z 1989)

 

Narody w Federacji Rosyjskiej (wg spisu z 1989)
Naród Liczba ludności w tys.
Rosjanie
119 866
Tatarzy 5 522
Ukraińcy 4 363
Czuwasze 1 774
Baszkirzy 1 345
Białorusini 1 206
Mordwini 1 073
Czeczeni 899
Niemcy wołżańscy 842
Udmurci 715
Maryjczycy 644
Kazachowie 636
Awarowie 544
Żydzi 537
Ormianie 532
Buriaci 417
Osetyjczycy 402
Kabardyjczycy 386
Jakuci 380
Dargijczycy 353
Komi-Zyrianie 336
Azerbejdżanie (Azerowie) 336
Kumycy 277
Lezgini 257
Ingusze 215
Tuwińczycy 206
Mołdawianie 173
Kałmucy 166
Cyganie 153
Karaczajowie 150
Komi-Permiacy 147
Gruzini 131
Uzbecy 127
Karelowie 125
Adygejczycy 123
Koreańczycy 107
Lakowie 106
Polacya 95
Tabasaranowie 94
Grecy 92
Narody Północyb 82
Chakasi 79
Bałkarzy 78
Nogajowie 74
Litwini 70
Ałtajczycy (Turcy ałtajscy) 69
Czerkiesi 51
Finowie 47
Łotysze 47
Estończycy 46
Kirgizi 42
Turkmeni 40
Tadżycy 38
Abazyjczycy 33
Bułgarzy 33
Tatarzy krymscy 21
Rutulowie 20
Tatowie 19
Agulowie 18
Szorowie 16
Wepsowie 12
Gagauzi 10

a Głównie w miastach i na Syberii, liczba wyraźnie zaniżona, prawdopodobnie 0,5 mln;

b ok. 26 narodów od Laponii po Aleuty.

Spis treści

Rosja, państwo federacyjne we wschodniej i środkowej Europie oraz w Azji, nad Morzem Bałtyckim, Oceanem Arktycznym, Oceanem Spokojnym, Morzem Kaspijskim i Morzem Czarnym

Rosja. Warunki naturalne.

Rosja. Ludność.

Rosja. Gospodarka.

Rosja. Ustrój polityczny.

Rosja. Partie polityczne.

Rosja. Siły zbrojne.

Rosja. Polityka społeczna.

Rosja. Środki przekazu.

Rosja. Nauka.

Rosja. Historia

Rosja. Literatura.

Rosja. Sztuka.

Rosja. Muzyka.

Rosja. Teatr.

Rosja. Film.

Rosja. Polonia i Polacy.

Wydawnictwo Naukowe PWN Księgarnia Internetowa PWN
Copyright © 2010 WN PWN