Encyklopedia PWN - rzetelne źródło informacji

Meksyk. Ustrój polityczny

Meksyk. Ustrój polityczny.

Meksyk jest republika związkowa o systemie rządów prezydenckich. Zgodnie z konstytucją z 1917 (wielokrotnie modyfikowana) głową państwa jest prezydent, wybierany w wyborach powszechnych na 6-letnią kadencję, bez prawa reelekcji. Prezydent jest szefem rządu, którego członków mianuje i odwołuje. Ma prawo dysponowania armią na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa kraju; ma też duże uprawnienia ustawodawcze i prawo weta w stosunku do ustaw.

Władza ustawodawcza należy do 2-izbowego Kongresu, wybieranego w wyborach powszechnych. Izba Deputowanych o 3-letniej kadencji liczy 500 deputowanych, z których 300 pochodzi z wyborów większościowych (okręgi 1-mandatowe), 200 z wyborów proporcjonalnych (listy partyjne). Senat o 6-letniej kadencji liczy 128 senatorów, wybieranych w głosowaniu powszechnym, po 4 z każdego z 31 stanów i dystryktu federalnego. Między sesjami parlament jest reprezentowany przez Stały Komitet (29 członków Kongresu: 15 deputowanych i 14 senatorów). Władzę wykonawczą sprawuje prezydent i rząd przed nim odpowiedzialny. Stany i dystrykt federalny mają duży zakres samorządności: każdy ma własną konstytucję, 1-izbowy parlament, wybierany na 3 lata i administrowany przez gubernatora wybieranego na 6 lat w wyborach powszechnych. Wymiar sprawiedliwości sprawują: Sąd Najwyższy (Suprema Corte de Justicia), sądy okręgowe i rejonowe.

Spis treści

Meksyk, państwo w Ameryce Północnej między Oceanem Spokojnym na zachodzie i południu oraz nad Zatoką Meksykańską i Morzem Karaibskim na wschodzie

Meksyk. Warunki naturalne.

Meksyk. Ludność.

Meksyk. Gospodarka.

Meksyk. Ustrój polityczny.

Meksyk. Partie polityczne.

Meksyk. Siły zbrojne.

Meksyk. Polityka społeczna.

Meksyk. Środki przekazu.

Meksyk. Nauka.

Meksyk. Historia.

Meksyk. Literatura

Meksyk. Sztuka.

Meksyk. Muzyka.

Meksyk. Teatr

Meksyk. Film.

Meksyk. Polonia i Polacy.

Wydawnictwo Naukowe PWN Księgarnia Internetowa PWN
Copyright © 2010 WN PWN