Encyklopedia PWN - rzetelne źródło informacji

Armenia. Ludność

Armenia. Ludność.

Ormianie stanowią 98% ogółu ludności, ponadto Rosjanie (1%), Kurdowie (1%) oraz Ukraińcy, Grecy, Asyryjczycy; większość wierzących należy do Ormiańskiego Kościoła Apostolskiego; gęstość zaludnienia 101 osób na km2 (2005); ok. 1/2 ludności skupia się w Kotlinie Ararackiej (ok. 300 osób na km2). W grudniu 1988 podczas silnego trzęsienia ziemi w północnej części Armenii zginęło 26–40 tys. osób (międzynar. pomoc humanitarna), zniszczeniu uległy m. Leninakan (ob. Kumajri) i Kirowakan (ob. Wanadzor). Większość Azerbejdżan opuściła Armenię w wyniku konfliktów etnicznych; 1991–96 wyjechało z Armenii w poszukiwaniu pracy ok. 600 tys. Ormian. Od kilkunastu lat wyraźny spadek przyrostu naturalnego (16–18‰ w latach 80. XX w., 3,6‰ w 2005).

Spis treści

Armenia, państwo w zachodniej części Azji, na Zakaukaziu, bez dostępu do morza

Armenia. Warunki naturalne.

Armenia. Ludność.

Armenia. Gospodarka.

Armenia. Ustrój polityczny.

Armenia. Partie polityczne.

Armenia. Siły zbrojne.

Armenia. Polityka społeczna.

Armenia. Środki przekazu

Armenia. Nauka.

Armenia. Historia.

Armenia. Literatura.

Armenia. Sztuka.

Armenia. Muzyka.

Armenia. Teatr.

Armenia. Film.

Wydawnictwo Naukowe PWN Księgarnia Internetowa PWN
Copyright © 2010 WN PWN