Encyklopedia PWN - rzetelne źródło informacji

Europa. Ludność

Europa. Ludność.

Europę zamieszkuje 700 mln osób (2008) w 47 państwach (10,8% ludności świata); wraz z azjatycką częścią Rosji — 731 mln osób, co stanowi 11,3% ludności świata; gęstość zaludnienia — 66 mieszkańców na km2; największą gęstość zaludnienia mają: Monako (16 599 mieszkańców na km2), Gibraltar (4462 mieszkańców), Malta (1283), Wyspy Normandzkie (774), San Marino (493) oraz Holandia (393) i Belgia (342), najmniejszą (3–16 osób na km2): Islandia, Norwegia i Finlandia; przyrost naturalny niski (ok. 2‰), w 18 państwach ujemny (najniższy na Ukrainie −5,9‰, Rosji, Łotwie i w Bułgarii), najwyższy w Albanii (prawie 10‰) i Irlandii (6,6‰); najważniejsze cechy ludności Europy: stosunkowo długa przeciętna trwania życia (78 lat), niewielki udział dzieci i młodzieży, a duży ludzi starych w całej populacji, przewaga liczebna ludności w miastach (ponad 73%) i utrzymującej się z pracy poza rolnictwem; 2005 w Europie był jeden ponad 10-milionowy zespół miejski (Moskwa), 5 zespołów miejskich liczących od 5 do 10 mln, w tym Paryż i Londyn, oraz 57 zespołów od 1 do 5 mln mieszkańców.

Polecamyksiążki w Księgarni PWNwszystkie książki

Europa. Rozwój ludności

 

Rozwój ludności Europy
Rok Ludność w mln
1100 50
1650 100
1750 140
1800 187
1850 266
1900 401
1920 450
1940 541
1950 548
1960 605
1970 657
1980 693
1990 722
2000 727
2005 731
2010 738
Spis treści

Europa, część świata położona w całości na półkuli północnej, na pograniczu półkuli zachodniej i wschodniej, stanowi wraz z Azją kontynent zwany Eurazją.

Europa. Warunki naturalne

Europa. Ludność.

Europa. Archeologia.

Europa. Historia

Wydawnictwo Naukowe PWN Księgarnia Internetowa PWN
Copyright © 2010 WN PWN