współczynnik przyrostu naturalnego
 
Encyklopedia
współczynnik przyrostu naturalnego,
demogr. syntetyczny miernik wyrażający stosunek przyrostu naturalnego w ciągu roku kalendarzowego do średniej w tymże roku liczby ludności, wyrażony w promilach lub procentach.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia