„Kulturwehr”
 
Encyklopedia
„Kulturwehr”
[kultụrwe:r],
miesięcznik, wyd. 1925–38 w Berlinie, w języku niemieckim;
organ Związku Mniejszości Nar., skupiającego czołowe organizacje mniejszości pol., duńskiej, serbołużyckiej, fryzyjskiej i litew.; początkowo wydawany pod nazwą „Kulturwille”; wydawcą był S. Sierakowski; pismo znajdowało się pod silnym wpływem ZPwN, informowało o sytuacji mniejszości nar. w Niemczech, polityce narodowościowej państwa niem., problemie mniejszości w Europie; dużo miejsca poświęcał koncepcji autonomii kult. mniejszości; publikowali w nim niemal wszyscy przywódcy organizacji mniejszościowych; 1937 dodano do rocznika 4 tomy skarg Polaków na politykę wynaradawiania prowadzoną przez III Rzeszę; redaktor nacz. J. Skala.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia