gradient hydrauliczny
 
Encyklopedia
gradient hydrauliczny,
stosunek różnicy wysokości wody gruntowej do długości jej przepływu;
umożliwia m.in. wyznaczenie prędkości przepływu wody gruntowej na danym obszarze.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia