Encyklopedia PWN - rzetelne źródło informacji

gradient hydrauliczny

gradient hydrauliczny

reklama

gradient hydrauliczny, stosunek różnicy wysokości wody gruntowej do długości jej przepływu;

umożliwia m.in. wyznaczenie prędkości przepływu wody gruntowej na danym obszarze.

Wydawnictwo Naukowe PWN Księgarnia Internetowa PWN
Copyright © 2010 WN PWN