Encyklopedia PWN - rzetelne źródło informacji

Parki narodowe świata

Parki narodowe świata

reklama
Parki narodowe na świecie (wybór)

 


Parki narodowe na świecie (wybór)
Kontynent / Państwo Nazwa parku narodowego Data utwo- rzenia Powierzchnia w ha Położenie, świat roślinny, świat zwierzęcy
EUROPA
Białoruś Park Narodowy Puszcza Białowieska 1939 87 500 Łączy się z Puszczą Białowieską w Polsce; nizinna równina o średniej wysokości 180 m. Świat roślinny i zwierzęcy jak w Białowieskim Parku Narodowym w Polsce.
Chorwacja Park Narodowy Jezior Plitwickich 1949 19 200 Teren między wapiennymi masywami Piješevica i Kapela; jaskinie wapienne i inne formy krasowe, utwory trawertynowe, jeziora i wodospady. Głównie mieszany las bukowo-jodłowy. Niedźwiedź brunatny, wydra, żbik, kuny.
Dania (Grenlandia) Park Narodowy Grenlandii 1974 70 000 000 Arktyczne tereny północno-wschodniej Grenlandii, lodowce; największy park narodowy na świecie. Tundra z roślinnością krzewinkową. Liczne ptaki.
Finlandia Park Narodowy Pallas- Ounastunturin 1938 50 000 Górzysto-wyżynny teren Laponii położony na wysokości średniej 500 m, jeziora i strumienie. Typowa roślinność na skalistym podłożu i torfowiska, las świerkowo-sosnowy u podnóża, powyżej tundra. Renifer, rzadko niedźwiedź brunatny i ryś, łoś, lis, nornice (Clethrionomys glaredusC. Rufocanus), zając bielak, gronostaj, lemingi, wiewiórka oraz liczne ptaki, np. siewka złota (Pluvialis apricaria), świergotki, droździk (Turdus iliacus), poświerka (Calcarius lapponicus), łabędź krzykliwy i żuraw zwyczajny.
Francja Park Narodowy Pirenejów Zachodnich 1967 47 700 Sąsiaduje z Parkiem Narodowym Ordesa w Hiszpanii; Pireneje Środkowe i Zachodnie, wzdłuż granicy z Hiszpanią doliny i cyrki lodowcowe. Roślinność alpejska, ciemny iglasty las górski (gł. jodłowy); subalpejski las z modrzewiem europejskim i sosnami; rzadko lasy z dębami, grabami i bukami; alpejskie i subalpejskie zarośla i zakrzewienia. Sarna, ryś, kozica pirenejska, koziorożec pirenejski (Capra pyrenaica), kuny, lis pospolity, gronostaj, wydra, borsuk i żeneta; liczne ptaki, np. orły, puchacz, sępy, jarząbek; ryby, np. troć jeziorna i łosoś.
Grecja Park Narodowy Olimpijski 1938 4000 Teren w górach Olimp, wysokość 730–2917 m; głębokie wąwozy. Rzadkie lasy z bukami, sosanami i wiecznie zielonymi drzewami liściastymi. Kozica, kozioł, muflon (rzadki), zając szary, wilk, lis pospolity, sarna, orzeł przedni, kuropatwa, drozd obrożny (Turdus torquatus), wrona siwa, rzepołuch (Carduelis flavirostris).
Hiszpania Park Narodowy Ordesa 1918 2000 Łączy się z Parkiem Narodowym Pirenejów Zachodnich we Francji; dolina Ordesa z rzeką Ara w hiszpańskich Pirenejach; żleby, moreny, kaskady. Lasy mieszane z jesionami, bukami, jodłami, dębem szypułkowym, kosodrzewina, szarotka alpejska, rododendrony i fiołki. Niedźwiedź brunatny, koziorożec pirenejski (Copra pyrenaica), kozica, ryś, lis pospolity i wiewiórki; liczne ptaki, np.: kanie, jastrząb, wieszczek, bażant łowny i dzierzba srokosz.
Islandia Park Narodowy Skaftafell 1968 50 000 Górskie szczyty, jeziora, lodowce, rzeki lodowcowe, wodospady, wąwozy, ciepłe źródło, wulkany, potoki, lawy i piaszczyste równiny wzdłuż wybrzeża; leży na południe od największego europejskiego lodowca Vatnajökull. Roślinność alpejska, np. zarośla wierzb, jarzębin i brzóz; torfowiska wysokie, łąki alpejskie, rośliny zielne, np. paproć zanokcica (Asplenium trichomanes). Niedźwiedź brunatny, drobne ssaki, foki, liczne ptaki.
Niemcy Park Narodowy Las Palatyński 1958 179 300 Nadrenia-Palatynat; wyżyna z piaskowca przecięta głębokimi wąwozami. Największy ciągły obszar lasów w Niemczech, lasy gł. iglaste ze świerkiem pospolitym i sosnami oraz domieszką buków i dębów; trawy i paprocie. Jeleń szlachetny, sarna, dzik, żubr, kozica, muflon, daniel i liczne ptaki.
Norwegia Park Narodowy Rondane 1962 57 200 Wysokogórski teren do 2183 m (Rondesottet). Głównie tundra ze stanowiskami brzóz, wierzb, sosny pospolitej i roślin zimozielonych a także jaskier lodnikowy (Ranunculus glacialis) i dębik ośmiopłatkowy. Renifer, sarna, łoś, lis polarny i rudy, rosomak, leming, norka, kuny oraz orzeł przedni i bielik, sowy, jastrzębie, żuraw zwyczajny oraz poświerka szponiasta (Calcarius lapponicus).
Polska Babiogórski Park Narodowy 1954 3 391 Wysokie góry z utworów fliszowych; bardzo duże tereny rumowisk skalnych. Ostatnie fragmenty pierwotnej puszczy karpackiej, lasy bukowo-jodłowe, świerk pospolity, kosodrzewina i wysokogórskie hale. Jeleń, żbik, ryś i puchacz.
  Białowieski Park Narodowy 1947 10 517 Łączy się z Puszczą Białowieską na Białorusi; teren nizinny, o średniej wysokości 160 m. Najlepiej zachowany fragment pierwotnego europejskiego lasu niżowego z pomnikowymi drzewami; roślinność od olsów i grądów w obniżeniach terenu do lasów z sosną pospolitą, świerkiem pospolitym, topolą, osiką, brzozą brodawkowatą, dębem szypułkowym, jesionem wyniosłym i olszą czarną. Żubr (ośrodek hodowlany), łoś, ryś, bóbr europejski; liczne ptaki, np. orlik grubodzioby, bocian czarny, muchołówka białoszyja (Ficedula albicollis), kanie, słowik szary i głuszec.
  Tatrzański Park Narodowy 1955 21 164 Łączy się z Tatranským národným parkiem w Słowacji; polska część Tatr, wysokość 100–2500 m, jeziora wysokogórskie, jaskinie i doliny. Regiel dolny z jodłą pospolitą, świerkiem pospolitym, bukiem zwyczajnym i jaworem; regiel górny ze świerkiem pospolitym, sosną limbą i modrzewiem europejskim; wyżej kępy kosodrzewiny, dębik ośmiopłatkowy, sit skucina, powyżej nagie turnie. Kozica, niedźwiedź brunatny (rzadko), ryś, wilk, świstak i ptaki, np.: puchacz, orzeł przedni, cietrzew, dzięcioły, orzechówka i pomurnik; rzadkie gatunki owadów.
Słowacja Tatranský národný park 1948 50 000 Łączy się z Tatrzańskim Parkiem Narodowym w Polsce; słowacka część Tatr wysokość 100–2650 m; lodowce i jeziora polodowcowe. Świat roślinny i zwierzęcy jak w Tatrzańskim Parku Narodowym w Polsce.
Szwajcaria Szwajcarski Park Narodowy 1914 16 900 Gryzonia; Alpy Retyckie, ze szczytami do 3174 m, rzeki i liczne głębokie doliny. Subalpejski las modrzewiowo-sosnowy, ciemny górski las iglasty, krzewy, wysokogórskie hale i śnieg na szczytach. Koziorożec alpejski, kozica, jeleń szlachetny, świstak; ptaki, np. orzeł przedni i dzięcioły.
Szwecja Park Narodowy Sareks 1909 194 000 Wysokogórski rejon szwedzkiej Laponii, z płaskowyżami, szczytami, dużymi lodowcami i osadami lodowcowymi, głębokimi dolinami i mokradłami; obejmuje deltę Rapaälven. Strefy roślinności: subalpejski las brzozowy, subalpejskie zarośla karłowatych wierzb, na płaskowyżach porosty; formacje trawiaste; na szczytach śnieg. Renifer, łoś, ryś, wilk, rosomak, niedźwiedź brunatny, leming i drobne ssaki; liczne ptaki, np.: poświerka szponiasta (Calcarius lapponicus), sowy, orzeł przedni, siewka złota (Pluvialis apricaria), pardwa i głuszec.
Węgry Park Narodowy Hortobágy 1973 52 000 Słony step. Trzciny, sitowie i turzycowiska, podmokłe łąki i mokradła. Ptaki wodne, gęsi, ostoja ptaków migrujących.
Wielka Brytania Park Narodowy Snowdonia 1951 217 100 Walia; pasma Migneint, Arenig Fawr, Rhinog i Cader Idris, masyw Snowdon (z najwyższym szczytem Walii, 1085 m), wysokie przełęcze, kilka jezior i piaszczyste plaże zatoki Cardigan. Lasy klonowo-bukowe, woskownica europejska, wrzośce, janowce, sit (Juncus pygmaeus), łomka zachodnia (Narthecium ossifragnum) i borówka czernica. Wydra, foka szara, kuna leśna, nornica i karczownik, wiewiórki, zając szarak, liczne ptaki, np.: zimorodek, perkoz dwuczuby, cierniówka (Sylvia communis), siewka złota (Pluvialis apricana), kruk, pardwa, drozd obrożny, sierpówka, jerzyk, przepiórka, mewa śmieszka, rybitwy, dzięcioły i puszczyk.
Włochy Park Narodowy Abruzzo 1923 39 200 Część Apeninu Abruzyjskiego; wysokość do 2247 m, liczne ślady zlodowaceń (cyrki i moreny), formy krasowe, bloki uskokowe, żleby, rozpadliny i strome progi. Lasy bukowe dominują na wyżynach; sosna czarna, klony, dęby szypułkowy i omszony, grab zwyczajny, rośliny zielne. Niedźwiedź brunatny, sarna, kozica, lis pospolity, borsuk, wilk, tchórz, kuny, żbik, ryś, wydra; liczne ptaki, np.: dzięcioł białogrzbiety (Dendrocopus leucotos), śnieżka (Montifringilla nivalis), muchołówka białoszyja (Ficedula albicollis) i orzeł przedni.
AFRYKA
Benin, Burkina Faso, Niger Międzynaro- dowy Park Narodowy W 1954 1 026 400 (Benin 502 000, Niger 334 400, Burkina Faso 190 000) Równina laterytowa na peneplenie wysokości około 250 m, liczne rzeki, liczne wąwozy (np. Tapoa i Mekrou) oraz katarakty (np. Barou); najwyższe wzgórza Atacora o wysokości 373 m (Benin). Głównie wilgotna, drzewiasta sawanna z pyrofitami rozsiewającymi się po pożarach: wielibrza, Parkia oraz masłomasz Parka (Bassia parkii), na północy roślinność sahelska, na południu lasy: galeriowe, drzewa koli i kigelia (drzewo kiełbasiane). Hipopotam, słoń afrykański, lew, lampart, gepard, karakal, bawół afrykański, liczne antylopy, guziec, małpy, szakale i krokodyle.
Botswana Park Narodowy Gemsbok 1961 2 430 500 Pustynia i wydmy piaszczyste, kopalne łożyska rzek i równiny. Roślinność od otwartych formacji trawiastych do krzewiastej lub drzewiastej sawanny. Liczne stada antylop, m.in.: gnu, kudu i eland, także algazel (Oryx gazella tao) i skoczek (Antidorcas marsupialis); z drapieżników m.in. lew.
Kenia Park Narodowy Tsavo 1948 2 082 100 Semiaridowe równiny, wzgórza Chyulu i przedgórza Kilimandżaro, wysokość 400–2000 m; źródła Mzima, rzeki Tsavo i Athi, tworzące rzekę Galana; stożki wulkaniczne i strumienie lawy. Tereny trawiaste z zaroślami akacji, aloesy, baobab i wilczomlecze. Bawół afrykański i słoń afrykański, zebry, nosorożec zwyczajny, antylopy — kudu, generuk (Litocranius walleri), małpy, ptaki.
Konga, Demokra- tyczna Republika Park Narodowy Wirunga 1925 809 000 Sąsiaduje z Parkiem Narodowym Ruwenzori; aktywne i wygasłe wulkany, potoki lawy, gorące źródła, równina aluwialna, dolina rzeki Semliki, masyw Ruwenzori i Jezioro Edwarda; osiedla Pigmejów. Strefy roślinności: rzadki las w rejonie aktywnych wulkanów, las bambusowy wśród wygasłych wulkanów, krzewiasta sawanna na równinie Ruindi-Rutshuru, równina porośnięta trawami i drzewami, tropikalny las w dolinie Semliki, roślinność jeziorna (Jezioro Edwarda) oraz masyw Ruwenzori z roślinnością od lasu równikowego do roślinności afroalpejskiej, lodowców i wiecznych śniegów. Jeżozwierz afrykański i szympans (w strefie wulkanów), goryl górski (w lasach bambusowych), słoń afrykański, lew i antylopy, okapi (w tropikalnym lesie w dolinie Semliki), hipopotam, kolonie ptactwa, np. kormorana i marabuta; ryby.
Kongo Park Narodowy d'Odzala 1940 126 000 Wyżyna, na wysokości 400 m zamieszkiwana przez kilka grup Pigmejów. Wilgotny las tropikalny, na południu sawanna. Bawół afrykański i słoń afrykański, antylopa (Taurotragus euryceros), goryl i szympans; lampart i kot złoty (Felis aurata), świnia rzeczna (Potamochoerus porcus).
Maroko Park Narodowy Tubkal 1942 36 000 Góry Atlasu Wysokiego, szczyt Dżabal Tubkal (4165 m n.p.m.). Na zboczach Dżabal Tubkal niżej zarośla ostrokrzewów, wyżej jałowce, łąki alpejskie i wysokogórskie pastwiska, w najwyższych partiach skaliste piargi. Owca grzywiasta (arui), gazela arabska, hiena pręgowana.
Namibia Park Narodowy Etosza 1907 2 227 000 Rozległe równiny, kotlina Etosza, okresowo w większości zalana. Typowe suche lasy mopane (Colophospernum mopane), drzewa i krzewy, roślinność twardolistna, trawiaste równiny, figowce, palma daktylowa, Sclerocarya caffra z rodziny nanerczowatych, aloes (Aloe dichotona), Solsola aphyllaRhigozum trichotomum z rodziny wilczomleczowatych. Słoń afrykański, żyrafa, nosorożec afrykański, zebra Burchella (Equus burchellii), antylopy — kudu, gnu, eland, skoczek (Antidorcas marsupialis), algazel (Oryx gazella tao), dikdik, dujkary; lew, lampart, gepard, karakal i hieny, szakale, protel (Proteles cristatus), ratel (Mellivora capensis) i mangusty; liczne ptaki, np.: struś, drop olbrzymi (Choriotis kori), żuraw koroniasty, pelikany, flamingi; jedna z najwięk- szych na świecie ostoi zwierzyny.
  Park Narodowy Namib/Naukluft 1907 2 340 000 Różne krajobrazy — wybrzeże Oceanu Atlantyckiego, wydmy piaszczyste pustyni Namib, wąwozy, szczeliny, zbiorniki wodne i wodospady gór Naukluft. Roślinność pustynna, w tym glony, porosty, sukulenty, najbardziej osobliwą roślinnością jest nagonasienna welwiczja przedziwna. Ryjkonosy (Macroscelididae), złotokret (Chrysochloris asiatica), szakal czaprakowy (Canis mesomelas), otocjon, hieny, lampart, gepard, zebra górska (Equus zebra zebra), antylopa skoczek (Antidorcas marsupialis), struś, pelikany i czaple.
Republi- ka Połu- dniowej Afryki Park Narodowy Krügera 1898 1 948 500 Wzgórza, dolerytowe kanały, na południu równiny. Trawiasta równina, sawanna parkowa, suchy las zrzucający liście, zarośla kolczaste; wiele roślin kwiatowych i krzewów, liczne drzewa, np.: baobab, figowce, akacje, kigelia (drzewo kiełbasiane), sandalin i hebanowiec transwalski. Bawół afrykański i słoń afrykański, żyrafa, nosorożec afrykański, antylopy — gnu, kudu, impala, buszok (Tragelaphus scriptus), antylopa szabloroga (Hippotragus niger) i dujkery; lew, lampart, gepard, hieny, szakal czaprakowy (Caris mesomelas), małpy, krokodyle, struś.
Tanzania Park Narodowy Kilimandżaro 1968 75 600 Kilimandżaro, teren wysokości 1800–5895 m, najwyższy szczyt w Afryce. Tropikalny las deszczowy do granicy lasu, górska roślinność krzewiasta i trawiasta powyżej 2900 m; tundra i pola lodowców na wyżej położonych zboczach. Słoń afrykański, lampart, dujker Harveya, dujker Abbota, eland, rzadka gereza abisyńska oraz koczkodan czarnosiwy (Cercopithecus mitis).
  Park Narodowy Serengeti 1940 1 476 300 Równina z pasmami wzgórz, pojedynczymi wzniesieniami i skalistymi pagórkami. Step z płatami zarośli, krzewiasta sawanna (z akacjami) i las galeriowy. Bawół afrykański i słoń afrykański, żyrafa, zebry, nosorożec zwyczajny, antylopy — gnu, eland, topi (Damaliscus lunatus topi) i gazele; lew, lampart, gepard, hieny i likaon; liczne ptaki.
Uganda Park Narodowy Ruwenzori (dawniej Park Narodowy Queen Elizabeth) 1952 197 800 Teren Wielkiego Rowu Afrykańskiego, wzdłuż brzegów Jeziora Edwarda i Kanału Kazinga; w części północnej i północno-wschodniej przedgórze pasma Ruwenzori i kratery wulkaniczne, na południu równiny. Wilgotne lasy równikowe na północy; las tropik. na południowym wschodzie oraz równiny, sawanna i mokradła. Bawół afrykański i słoń afrykański, hipopotam, antylopy, lew, lampart, małpy — szympans, pawiany i gerezy (Colobus); z ptaków: gęsi, kaczki, długoszpony, pelikany, liczne brodzące, np. czaple, trzewikodziób.
Wybrze- że Kości Słoniowej Park Narodowy Komoe 1926 1 150 000 Kilka pasm górskich i kilka niewielkich masywów górskich. Drzewiasta sawanna (trawy z rodzajów: proso i Andropogon); bauhinia (Bauhinia reticulata), Parkia africana oraz akacje, turzyce, sitowie, gatunki z rodziny wełniakowatych. Hipopotam, słoń afrykański, lew, lampart, hieny, liczne antylopy, guziec, małpy.
Zambia Park Narodowy Kafue 1950 2 240 000 Wyżyna (975–2000 m) rzeki Kafue z piaskami Kalahari, równina zalewowa Busanga. Las mieszany, formacje krzewiaste, zarośla aluwialne zbiorowiska trawiaste i płaty wiecznie zielonego lasu na północy. Bawół afrykański i słoń afrykański, zebry, nosorożec zwyczajny, liczne antylopy — gnu, kudu, eland, impala, antylopa szabloroga (Hippotragus niger) i kob nilowy (Kobus megaceros), ponadto lew, likaon, hipopotam i krokodyle; z ptaków np. żabiru afrykański (Epippiorhynchus senegalensis), sępy i bielik afrykański (Haliaëtus vocifer), żuraw koroniasty i długoszpony.
Zimbabwe Park Narodowy Wankie 1930 1 465 100 Część kotliny Kalahari, z kotliną Nyamandhlovu. Suche rozległe lasy mopane piaskowego z Guibourtia coleosperma, mukwa (Pterocarpus angolensis) oraz Baikiakea plurijuga. Bawół afrykański i słoń afrykański, żyrafa, zebry, nosorożec zwyczajny, antylopy — gnu, eland, kudu, antylopa szabloroga (Hippotragus niger), impala, algazel (Oryx gazella tao); lew, lampart, gepard, hieny i szakale; koczkodan zielony (Cercopithecus aethiops); hipopotam i krokodyle; liczne ptaki, np. struś.
AMERYKA POŁUDNIOWA
Argentyna Park Narodowy Iguazú 1934 63 000 Sąsiaduje z Parkiem Narodowym Iguaçu w Brazylii; teren wysokości 100–700 m, południowy brzeg rzeki Iguaçu; urwiska wzdłuż rzeki i wodospady Iguaçu wysokość 82 m. Subtropikalny las z kauczukowcami, kebraczo (aspidospermą, Aspidosperma polyneuron), Enterolobium contortisiliquum, Corida trichotoma, Peltophorum dubium i cedrówką (Cedrela tubiflora); liany, liczne rośliny zielne i niskopienne krzewy. Jaguar, ostronos rudy, ocelot, kapibara, wyjec czarny; ptaki, np. czaple, trogony i garncarz rdzawy; gady.
  Park Narodowy Los Glaciares 1937 445 900 Równiny na wschodzie, na zachodzie wygasłe wulkany, jeziora, lodowce, niezwykłe formy lodowcowe i pola śnieżne; najwyższy szczyt Fitz Roy (3375 m). Na równinach trawiaste formacje — pampasy i andyjsko- patagońskie lasy. Guanako, jelenie, szynszyla mała, pancernik, z gryzoni nutria i tukotuko (Ctenomys magella- nicus), lis, puma i liczne ptaki, np. nandu, orzeł, gęś Magellana i kondory.
  Park Narodowy Nahuel Huapi 1934 330 000 Teren Andów, wysokość 720–3554 m (wulkaniczny szczyt Tronador); lodowce i śnieg na najwyższych szczytach; ślady wcześniejszych zlodowaceń, jeziora. Formacje trawiaste — pampasy, z krzewami i drzewami na wyższych zboczach; wyżej roślinność górska, np. las notafagusowy i rośliny zielne. Jelenie pudu i huemal (Hippocamelus bisulcus), puma, liczne ptaki, np.: kormoran, czerwonak, czarny łabędź (introduko- wany), mysikrólik, dzięcioły, kondor olbrzymi, liczne kaczki.
Brazylia Park Narodowy Amazonia 1974 1 000 000 Teren ze skalistymi wychodniami wzdłuż basenu sedymentacyjnego; równina w dorzeczu Amazonki, meandrujące strumienie. Tropikalny las deszczowy o zróżnicowanej roślinności, występują tu np.: paprocie, storczyki, ananasowate, liany, wśród drzew — namorzyny, kauczukowce i palmy. Pancerniki, jelenie, kapibara, tapiry, mrówkojad wielki, łasica, manat, delfin amazoński (Sotalia fluviatilis), małpy szerokonose, ptaki, np. kolibry, tukany, ary.
Chile Park Narodowy Rapa Nui (dawniej Park Narodowy Wyspy Wielkanocnej) 1935 83 000 Wulkaniczna wyspa na Oceanie Spokojnym; ślady starej cywilizacji (np. posągi wysokości 6 m i 50 t wagi). Las tropikalny z endemitami (np. mirotahitis, toromiros) oraz tropikalne palmy. Ptaki i ryby.
Ekwador Park Narodowy Galápagos 1934 679 000 Wyspa Santa Cruz, w archipelagu Galápagos, z centrum wulkanicznym, skaliste urwiska i piaszczyste plaże, laguny. w centrum wilgotne lasy Scalesia i Pisonia z mchami i paprociami; na zboczach zarośla aloesów; wzdłuż brzegów pierwotny las drzewiastych kaktusów; znaczne obszary namorzynów. Żółw słoniowy, morskie i lądowe legwany, m.in. ginące: legwan z Galápagos (Conolophus subcristatus) i Conolophus palldus; liczne ptaki, np.: flamingi, pelikany, zięby Darwina i ginący pingwin równikowy (Spheniscus mendiculus).
Kolumbia Park Narodowy Puracé 1961 83 000 Aktywny wulkan Puracé, wysokość 4756 m, w Kordylierze Środkowej północnych Andów, źródła najważniejszych rzek Kolumbii. Wilgotna subtropikalna roślinność leśna; paramos (wysokogórskie formacje trawiaste), pokryte wiecznym śniegiem szczyty. Jeleń pudu, niedźwiedź andyjski (Tremarctos arnatus) i górski tapir (Tapirus pinchaque), kondory.
Peru Park Narodowy Huascarán 1966 340 000 Górzysty rejon w Kordylierze (Kordyliera Biała) z masywem wulkanicznym Huascarán, wysokość 6768 m, jeziora. Śródgórska sawanna z grupami kserofilnych drzew; zadrzewienia z Puya raimondiPolylepis. Drobne ssaki leśne i liczne ptaki.
  Park Narodowy Manu 1968 1 532 800 Obszar Andów, obejmujący peruwiańską część systemu rzecznego Amazonki; wysokość 200–4000 m. Wiecznie zielone lasy równikowe z Mimusops amazonica, orzechem brazylijskim (Bertholletia excelsea), oraz epifitami; górski andyjski las mglisty z drzewami zrzucającymi liście, np. chinowce i Siparuna boliviensis, z lianami i epifitycznymi mchami; trawiasty górski step z kserofitycznymi krzewami, np. Franseria fruticosa oraz wysokogórskie łąki z niskopiennymi krzewami. Drobne ssaki i ptaki.
Wenezuela Park Narodowy Canaima 1962 3 000 000 Górzysty teren dorzecza La Gran Sabana, powyżej zbiegu Carrao i Caroni, na północ od Pacaraima; wysokość 120–2772 m (Roraima na granicy z Gujaną); wodospady Salto Angel ze spadkiem wody z 979 m (największy na świecie); złoża diamentów i złota. Pierwotny las tropikalny, gęste zarośla nad rzekami, sawanny i otwarte formacje trawiaste. Jaguar, kot tygrysi (Felis tigrina), tapiry, pekari, leniwce, pancerniki, aguti, kapibara, oposy; małpy — kapucynki, czepiaki, sajmiri; kajmany a wśród ptaków papugi, kusaki, żakamary (Jacamerops), harpia, drzym wielkodzioby (Notharchus macrorhynhus).
AMERYKA PÓŁNOCNA
Gwatemala Park Narodowy Tikal 1955 57 600 Obszar skał osadowych z kredy i kenozoiku; wzgórza, jeziora i łańcuch bagien; cenny obiekt archeologiczny z ruinami miasta Majów. Suche lasy tropikalne i subtropikalne; palmy, epifity, orchidee; lasy z mahoniowcem właściwym, z Brosimum terrabanum, przedstawicielami brezylkowatych (Caesalpiniaceae) i wieloma innymi gatunkami drzew. Wyjce, czepiaki, mrówkojady — wielki, tamandua i mrówkojadek (Cyclopes didactylus), leniwiec trójpalczasty, pancernik długoogonowy, ostronos rudy, szopy, puma, jaguar, ocelot; liczne ptaki.
Kanada Park Narodowy Jasper 1907 1 087 800 Prowincja Alberta; szczyty we wschodniej części kanadyjskich Gór Skalistych — Columbia (3747 m), Alberta (3619 m) i Crown (3331 m); doliny rzek; w południowo-zachodniej części parku lodowiec Columbia (największy w Ameryce Północnej poza okręgiem polarnym), z rozpadlinami, kanałami wypełnionymi wodą, skalnymi płytami i morenami; gorące źródła, wodospady i jaskinie. Roślinność górska z elementami arktycznymi na większych wysokościach; sosny, jedlica, świerki, modrzew amerykański (Laxis laricina), brzoza papierowa, topola balsamiczna (Populus balsamifera), wiele roślin kwiatowych, orliki, ostróżki, różaneczniki, wrzosy i wrzośce, heliotrop, arnika górska i zawilce. Jelenie wapiti i mulak (Odocoileus hemionus), karibu, łoś, kozioł śnieżny (Oreamnos americanus) i owca kanadyjska; niedźwiedzie baribal i grizli, puma, rosomak, wilk i kojot; świstak (Marmota caligata), piżmak i bóbr kanadyjski; urson, łasica (Martes pinanti) i skunks; liczne ptaki.
  Park Narodowy Waterton Lakes 1895 52 600 Kanadyjska część Międzynarodowego Parku Pokoju Waterton-Glacier w Albercie, w Kanadzie i Montanie, w USA; pierwszy park tego rodzaju, założony w 1932; zbocza kanadyjskich Gór Skalistych, głębokie doliny z licznymi utworami polodowcowymi (np. rowy, cyrki i jeziora polodowcowe). Roślinność przejściowa między strefą prerii a górską; lasy iglaste z jedlicą, sosną wydmową (Pinus contorta), świerkami: białym i Engelmana (Picea glaucaP. Engelmannii), wejmutką, jodłą górską (Abies lasiocarpa), modrzewiem (Larix lyallii); niżej lasy liściaste z brzozą papierową, topolami, osiką, klonem Douglasa (Acer douglasii), olszą sitkajską i wierzbami; krzewy i rośliny kwiatowe, np. krzaczasty pięciornik, jałowiec zachodni (Juniperus occidentalis), mącznica (Arctostaphylos columbiana) i aronia. Bizon, wapiti i jeleń mulak (Odocoileus hemionus), karibu, łoś, niedźwiedzie baribal i grizli, ryś i ryś rudy (Lynx rufus), rosomak, owca kanadyjska, puma i kojot, goffery, świstak (Marmota caligata) i bóbr kanadyjski; liczne ptaki gł. kaczki, gęsi, łabędzie, orzeł przedni i głuszec (Dendragapus obscurus).
  Park Narodowy Wood Buffalo 1922 4 480 000 Prowincja Alberta; Terytoria Północno-Zachodnie, równiny między jeziorem Athabaska i Wielkim Jeziorem Niewolniczym, jeziorka, bagna, torfowiska oraz rzeka Peace. Las iglasty — świerki, modrzew amerykański (Larix laricina) i sosna Banksa, las mieszany z topolą czarną i osiką, torfowiska, zbiorowiska trawiaste z roślinami kwiatowymi, np. goryczki, nawłoć kanadyjska, astry, dzwonki i Dodecatheon maedia z rodziny pierwiosnkowatych oraz słone równiny z mokradłami porośniętymi pałką wodną i turzycami. Bizon leśny i preriowy, wapiti, karibu i łoś; niedźwiedzie baribal i grizli, wilk, ryś, rosomak, nieświszczuk, urson, bóbr kanadyjski; liczne ptaki, m.in.: kaczki, gęsi, łabędzie, jarząbek i ginący żuraw krzykliwy (Girus canadensis).
Meksyk Park Narodowy Ixtacihuatl i Popocatépetl 1935 25 700 Wulkany Ixtacihuati (5286 m) i Popocatépetl (5452 m) w Kordylierze Wulkanicznej. Wierzchołki obu wulkanów są pokryte śniegiem, na zboczach lasy sosnowe i jodłowe. Wiele drobnych ssaków i liczne ptaki, np.: zięba (Carpodacus mexicanus), trznadel (Pipilo erythrophtalmus), strzyżyk oraz sikora meksykańska (Parus atricapillus).
Panama Park Narodowy i rezerwat Biologiczny Altos de Camapagna 1966 4800 Teren górzysty wysokość 250–1035 m, ślady aktywności wulkanicznej. Wiecznie zielony las deszczowy i umiarkowanie wilgotny las z mahoniowcem właściwym, brosimum darzymlecznią (Brosimum alicastrum), fikusami, CecropiaEnterolobium, liany, palmy i bambusy. Elementy kilku stref biogeograficznych — tropikalnej suchej i wilgotnej i subtropikalnej wilgotnej, bardzo duże zróżnicowanie fauny.
USA Park Narodowy Canyonlands 1964 136 500 Stan Utah; barwne formy geomorfologiczne: wzgórza ostańcowe, łuki, kolumny i płaskie tereny na dnie dolin, u zbiegu rzek Kolorado i Green, oraz głębokie wąwozy obu rzek; wysokość 1100–ok. 2200 m; liczne indiańskie znaki naskalne. Suche zbiorowiska sosnowo-jałowcowe, topole w pobliżu wody, rośliny kwiatowe. Ssaki (np. enedemiczna pustynna forma owcy kanadyjskiej) i ptaki.
  Park Narodowy Carlsbad Caverns 1930 18 900 Stan Nowy Meksyk; ponad 35 wapiennych jaskiń w górach Guadalupe (ze stalagmitami, stalaktytami i heliktytami); największy obszar jaskiń na świecie; podziemne jezioro. Na powierzchni rośliny strefy semiaridowej, np. podobna do jukki roślina Dasylirion, agawy, bylice i uboczka (Lerrea divaricata). W jaskiniach 11 gatunków nietoperzy, np. Trachops cirthosus, Pipistrellus hesperus; w terenie m.in. jeleń mulak (Odocoileus hemionus), szopy, lisy; liczne ptaki, np. strzyżyki, sowa rogata (Bubo virginianus) i gołąb karoliński (Zenaida macroura).
  Park Narodowy Everglades 1934 566 100 Stan Floryda; obszar nad Zatoką Florydzką, największe na świecie mokradła, bagna, wysepki, tereny zalane słoną lub słodką wodą. Lasy mangrowe, cyprysy, bagna z kłocią (Cladium jamaicense), kępy lasu tropikalnego z paprociami, liliami, palmy, bory sosnowe i prerie. Manat, aligatory, jedyny krokodyl amerykański (Crocodylus acutus), żółw mata-mata (Chelus fimbriatus), puma, szopy, lis wirginijski (Urocyon cinereoargentatus), dydelf północny, ryś rudy (Lynx rufus); z ptaków, m.in. czaple, ibisy, warzęcha różowa, bielik amerykański, jaskólak amerykański (Elanoides forficatus), bekaśnica (Aramus guarauna), pelikany.
  Park Narodowy Glacier 1910 410 200 Amerykańska część Międzynarodowego Parku Pokoju Waterton-Glacier, pierwszego tego rodzaju na świecie utworzonego w 1932 w Albercie (Kanada) i Montanie (USA); Góry Skaliste, pasma górskie Lewis i Whitefish, ze szczytem Cleveland (3194 m); ponad 40 lodowców oraz polodowcowe cyrki i jeziora. Lasy iglaste, ponad 1000 gatunków drzew i roślin zielnych, m.in. jarząb amerykański (Sorbus americana), jedlica, drzewiasty jałowiec (Juniperus scopulorum), olsze, brzozy, wierzby, osika, topole, sosna wydmowa (Pinus contorta) i klon Douglasa (Acer douglasi); barszcz, sasanki, mącznica lekarska, wierzbówka kiprzyca, aronia i astry. Wapiti, łoś, karibu, kozioł śnieżny (Oreamnos americanus), owca kanadyjska; niedźwiedzie: baribal i grizli, wilk i kojot, rosomak, zając polarny (Lepus arcticus), świstak (Marmota Flaviventris); liczne ptaki, m.in.: pardwa, orły, jastrząb, dzięcioły i pluszcz (Cinclus mexicanus).
  Park Narodowy Great Smoky Mountains 1930 209 400 Stany Karolina Północna i Tennesee; Great Smoky Mountains (pasmo Appalachów), jedno z najstarszych pasm górskich na świecie, z Clingmans Dorne (2025 m). Pierwotny las liściasty z 130 gatankami drzew, np.: tulipanowiec amerykański, buk wielkolistny (Fagus grandifolia), brzoza żółta (Betula lutea), choina kanadyjska, lipa amerykańska, dąb czerwony i kasztanowiec żółty (Asceulus octandra), największy we wschodnich stanach płat dziewiczego lasu ze świerkiem czerwonym (Picea rubens); ponad 1300 gatunków roślin kwiatowych, np.: różaneczniki i kalmia szerokolistna, magnolie, chruścina (Epigea repens), storczyk (Cypripedium), liczne grzyby, wątrobowce, mchy i porosty. Niedźwiedź baribal, jeleń wirginijski (Odocoileus virginianus), piżmak, szopy, ryś rudy (Lynx fulvus), lis amerykański (Vulpes fulva), dydelf północny, łasica (Mustela frenana), skunks i norka amerykańska; z ptaków, np.: dziki indyk, piranga szkarłatna (Piranga olivacea), sowa (Aegolius acadica).
  Park Narodowy Wulkany Hawaii 1916 92 700 Hawaje; aktywne wulkany na Hawajach, np. Mauna Loa (4169 m) i Kilauea (1247); ślady aktywności wulkanicznej, potoki lawy i złoża popiołu; wzdłuż wybrzeża pustynia Kau. Tropikalny las deszczowy w masywie Kiluea i na zboczach Mauna Loa; półpustynia na niższych wysokościach, gdzie kipukas (tereny otoczone, ale nienaruszone przez potoki lawy) są porośnięte murawami i kępami rodzimych drzew, np. czapetka malajska (Syzygium Malaicense) i zapian właściwy. Wiele endemitów, m.in. ginąca gęś hawajska (Branta sandvicensis) i mauri papugodzioby (Pseudonestor xanthophrys); liczne bezkręgowce, ginąca foka — mniszka hawajska (Manachus schauinslandii).
  Park Narodowy i Rezerwat Katmai 1918 1 655 000 Alaska; wygasające wulkany (po największym wybuchu z XX w.) na wschodnim wybrzeżu półwyspu Alaska, w pasmie Gór Aleuckich; wulkan Katmai (2047 m) i Denison (3204 m); Dolina Dziesięciu Tysięcy Dymów; lodowce i jeziora. Subarktyczny las iglasty z sosnami, świerkami i jodłami; wyżej roślinność bezdrzewna, w najwyższych miejscach śnieg. Alaskański niedźwiedź grizli, karibu, łoś, wilk; liczne ptaki, m.in. bielik amerykański, łabędź czarnodzioby; z ryb jesiotr amerykański (Acipenser transmontanus), łososie pacyficzne i pstrągi.
  Park Narodowy Skamieniałego Lasu 1962 37 800 Stan Arizona; obszar z górami stołowymi, niewielkimi ostańcami i płaskowyżami, przecięty wieloma okresowymi ciekami, na Pustyni Pstrej przy południowej krawędzi Wyżyny Kolorado; wielobarwny teren — dzięki obecności piaskowców, glin i łupków, ruiny pochodzenia indiańskiego, petroglify i skamieniałe kości. Bardzo suchy rejon z małymi kserofilnymi roślinami a wzdłuż łożysk strumieni — topolami i jałowcami; 6 lasów skamieniałych drzew na barwnych piaskach Pustyni Pstrej. Zając wielkouchy (Lepus californicus), królik (Sylvilagus), skunks, urson, kojot; nieliczne gady i ptaki.
  Park Narodowy Redwood 1968 44 200 Stan Kalifornia; wybrzeże Oceanu Spokojnego, z poszarpanymi urwiskami i skałami oraz wzgórza w głębi lądu. Jeden z najwspanialszych płatów dziewiczego lasu sekwojowego z najwyższym na świecie drzewem sekwoją wiecznie zieloną (najwyższy osobnik ma wysokość 112 m); paprocie i drzewa liściaste (między sekwojami). Rzadki podgatunek wapiti Roosevelta, inne ssaki, np. lisy, wiewiórki; ryby, np. łososie, pstrągi.
  Park Narodowy Wielkiego Kanionu 1919 493 100 Stan Arizona; część kanionu rzeki Kolorado długości 100 km (około 30% długości Wielkiego Kanionu), szerokość 6–29 km, wysokość 600–2750 m, kanion osiąga maksymalną głębokość 1750 m; wewnątrz wzgórza ostańcowe, pedymenty i niewielkie wąwozy. Zróżnicowanie roślinności; sucha pustynia na południowej krawędzi i na dnie kanionu; roślinność typu kanadyjskiego na północnej krawędzi, subarktyczne bory świerkowe (świerk kłujący) na wysokości 2750 m oraz osika, sosna żółta (Pinus ponderosa) i lasy jodłowe. Świat zwierzęcy zróżnicowany: około 60 gatunków ssaków, 100 gatunków i podgatunków ptaków, 25 rodzajów gadów i płazów, ryby.
  Park Narodowy Yellowstone 1872 898 400 Stany Wyoming, Montana i Idaho; zachodnie zbocza pasma Absaroka w Górach Skalistych, wielki kanion rzeki Yellowstone; wulkany błotne, gorące źródła, sadzawki siarkowe i ponad 3000 gejzerów (m.in. Old Faithful) — największy obszar termalny na świecie; ślady wcześniejszego zlodowacenia oraz wodospady i jeziora. Lasy sosnowe z sosną wydmową (Pinus contorta) oraz Pinus flexilisP. Albicaulis, jodły: górska i Douglasa (Abies lasiocarpaA. Douglasii), osika, świerk Engelmanna (Picea engelmanii), topole, olsze, wierzby; górskie łąki z „pędzlem indiańskim” (Catilleja miniata), orlikami, łubinami, goryczkami i bylicami. Bizon, wapiti, widłoróg, owca kanadyjska, niedźwiedzie: baribal i grizli; kojot, susły i świstak (Marmota flaviventris), wiewiórki (Eutamias); liczne ptaki, np. łabędź (Cygnus baccinator), bernikla kanadyjska (Branta canadensis), mewa kalifornijska i pluszcz (Cinclus mexicanus).
  Park Narodowy Yosemite 1890 118 900 Stan Kalifornia; szczyty, kaniony i wąwozy w Sierra Nevada, wysokość 600–ok. 4000 m (szczyt Lyell); wiele śladów zlodowaceń; wodospady, np. kaskada Yosemite łącznej wysokości 739 m (najwyższy w USA). Świat roślinny pięciu (z siedmiu) stref biogeograficznych na kontynencie, np. gęste lasy iglaste (z sosnami, jodłami i żywotnikami) i górskie łąki na zboczach; chaparral u podnóża gór; gigantyczne sekwoje wiecznie zielone w dolinach. Świat zwierzęcy pięciu (z siedmiu) stref zoogeograficznych: jeleń wirginijski (Odocoileus virginianus) i mulak (Odocoileus hemionus), niedźwiedź baribal, szczekuszki i wiewiórki; liczne ptaki, m.in. sójka Stellera, orzechówka Clarka.
AUSTRALIA i OCEANIA
Australia Park Narodowy Carnarvon 1938 26 900 Stan Queensland; 32-kilometrowy wąwóz — przełom rzeki Carnarvon na wschodnich stokach Wielkich Gór Wododziałowych z pionowymi skałami piaskowca osiągającymi wysokość 180 m i wiele mniejszych odgałęzień wąwozu; liczne jaskinie, m.in. jaskinie ze sztuką aborygeńską. Widne lasy eukaliptusowe, palma — kordylina australijska, drzewiaste paprocie, w miejscach zacienionych storczyki. Liczne kangury, m.in. kangur olbrzymi i różne walabie, np. bardzo rzadki skalniak żółtonogi (Petrogale xanthopus), dziobak, palanka, kuzu, koala i niełaz (Planigale ingrami).
  Park Narodowy Kościuszki 1944 629 700 Stan Nowa Południowa Walia; górskie szczyty i płaskowyże w zachodniej Części Wielkich Gór Wododziałowych; najwyższa Góra Kościuszki (2228 m); jaskinie, pola śnieżne; ślady aktywności lodowców, np. jeziora lodowcowe, moreny, cyrki oraz iły gliniaste. Alpejskie i subalpejskie lasy eukaliptusowe z trawami w runie, np. wiechlinami i Danthonia oraz zarośla eukaliptusowe. Kangur olbrzymi i skalniak żółtonogi (Petrogale xanthopus), wombaty, mysz workowata (Phascogale tapoatafa) i koala; dziobak i kolczatka australijska; wśród ptaków, m.in. wroniec australijski (Gymnorhina tibicen), lirogon i emu.
  Park Narodowy Uluru 1958 126 100 Terytorium Północne; teren skalisty z Ayers Rock, skałą z piaskowca mierzącą w obwodzie 10,5 km i wysokości 330 m (największy monolit na świecie); 61 skał tworzy grupę monolitów Olga. Roślinność półpustynna, np. zarośla malle, Spinifex, akacje, eukaliptus (Eucalyptus corymbosa). Żubr, łoś, ryś, bóbr, liczne ptaki, np.: orlik grubodzioby, bocian czarny, muchołówka białoszyja (Ficedula albicollis), kanie i głuszec.
Nowa Zelandia Park Narodowy Fiordland 1952 1 211 600 Obszar południowo-zachodniego wybrzeża Wyspy Południowej, obejmuje góry: Cameron, Hunter, Murchison, Stuart i Franklin; wiele rzek i jezior; jaskinie z utworami wapiennymi; linia brzegowa z wcinającymi się w głąb lądu cieśninami i fiordami; liczne wodospady w górzystym wnętrzu lądu z rzeźbą polodowcową. Roślinność alpejska — niskopienne krzewy, łąki alpejskie i śnieg pokrywający najwyższe zbocza; lasy notofagusowe i subtropikalny las deszczowy na mniejszych wysokościach. Foki w fiordach; liczne ptaki, m.in. papugi kea (Nestor notabilis) i kakapo (Stringops kakapo), sokół (Falco novaeseelandiae), kiwi, weka (Giallirallus australis) oraz endemiczny takahe.
AZJA
Filipiny Park Narodowy Wulkanu Mayon 1938 5500 Teren rozcięty szczelinami i wąwozami, najdoskonalszy stożek wulkaniczny świata — Mayon (2421 m). Zbiorowiska trawiaste i lasy, gł. z dwuskrzydlcowatymi (Dipterocarpaceae). Jelenie, dzik, gołębie.
Indie Park Narodowy Kaziranga 1908 43 000 Stan Asam; płaski, bagnisty brzeg rzeki Brahmaputry. Roślinność głównie bagienna, z eichhornią (wodnym hiacyntem). Słoń indyjski, nosorożec i bawół indyjski; jelenie — barasinga (Cervus duvaucel), mundżak (Muntiacus muntiac) i sambar indyjski (Cervus unicolor); tygrys, lampart, liczne ptaki.
  Park Narodowy Uttar Pradeś 1935 52 000 Dolina rzeki Ramganga u przedgórza Himalajów; wzgórza i równiny, strome wąwozy i rozpadliny. Drzewa damarzyk (Shorea), puchowiec (Ceiba), klejowiec (Aegle), a także Ixora coccineabauchinia; paprocie (np. orlice), storczyki oraz pnącza. Słoń indyjski, tygrys, lampart, szakal, niedźwiedź wargacz, dzik; jelenie mundżak (Muntiacus muntiac) i sambar indyjski (Cervus unicolor); kanczyl indyjski (Tragulus meminna), rezus, langur czarny (Presbytis obscurus); żółwie, krokodyle — gawial i krokodyl błotny (Crocodylus palustris); z ptaków: pawie, bażanty, kur bankiwa, kuropatwa górska (Alectoris chukar).
Izrael Park Narodowy Góry Karmel 1971 12 100 Rejon góry Karmel (wysokość 546 m); głębokie doliny, wydmy w części nadbrzeżnej Morza Śródziemnego; źródła solankowe. Strefy roślinne: na wschodnich zboczach makia z dębem (Quercus coccifera), nieśplikiem i Phillyrea media, na północnych zboczach judaszowiec południowy, lilia biała i wawrzyn szlachetny; w głębokich zachodnich dolinach zbiorowiska z szarańczynem, lasy dębowe, lasy z sosną alepską, w runie janowce i pasożytniczy Cytinus hipocystis z rodziny raflezjowatych (Rafflesiaceae); w części przybrzeżnej wydmy z szarańczynem i tamaryszkiem. Liczne ptaki, np. mewa srebrzysta, rybitwy, gołąb skalny (Columba livia).
Japonia Park Narodowy Seto-naikai 1934 63 100 Około 600 wysp i wysepek na Wewnętrznym Morzu Japońskim, część górzystych brzegów Honsiu; bardzo silne prądy pływowe w cieśninach między oceanem a Wewnętrznym Morzem Japońskim, tworzące gwałtowne wiry w cieśninie Naruto na wschodnim brzegu parku. Lasy sosnowe z sosną Thunberga (Pinus thunbergii). Jeleń wschodni, najdalej na połnocy żyjąca małpa — makak japoński (Macaca fuscata), dzik; lwy morskie.
  Park Narodowy Daisetsu-zan 1934 230 900 Wulkaniczne pasmo Ishikari na wyspie Hokkaido, szczyty, urwiska, wąwozy, jeziora i wodospady, gorące źródło. Łąki wysokogórskie, dziewicze lasy iglaste na niżej położonych zboczach. Niedźwiedź himalajski, szczekuszka północna (Ochotona alpina), wiewiórka burunduk (Eutamias sibiricus) i makak japoński (Macaca fuscata); liczne ptaki.
Kambodża Park Narodowy Angkor 1925 10 700 Płaski teren wysokości bezwzględnej 150 m, ruiny świątyń Khmerów. Resztki gęstego, wysokiego lasu wokół ruin świątyni. Liczne małpy, jelenie mundżak (Muntiacus muntiac) i sambar indyjski (Cervus unicolor); pawie i bażanty; endemiczne gatunki ryb.
Rosyjska Federacja Parki Narodowe Nadbajkalskij Zabajkalskij   1986 1986   412 800 269 300 Część akwenu jeziora Bajkał na wysokości 456 m i rejonu otaczających go gór. Świat roślinny i zwierzęcy bogaty i różnorodny. Liczne endemity, np. gąbki bajkalskie, kiełże, foka, omul, wirki, gołomianka.
Tajlandia Park Narodowy Khao Yai 1959 216 800 Góry i płaskowyże z licznymi strumieniami, wodospadami oraz dużymi jaskiniami. Lasy z drzewami iglastymi, bambusami i paprociami oraz dipterokarpusy, palma rotang i Dacrydium; storczyki i epifity. Słoń indyjski, niedźwiedzie, tygrys; jelenie mundżak (Muntiacus muntiac) i sambar indyjski (Cervus unicolor), dzik, cyweta indyjska (Viverra zibetha), jeżozwierz, gaur (Bos gaurus); kangury i gibony; liczne ptaki, np. bażant srebrzysty (Lophura nycthemera), dzioborożec wielki (Buceros bicomis) i dzięcioły.
Turcja Park Narodowy Karatepe- Aslantaş 1958 7700 Płaskowyż w pobliżu gór Taurus, rozcięty wieloma dolinami; ruiny cywilizacji: hetyckiej, romańskiej i fenickiej; wykopaliska — ruiny (w tym mozaiki i rzeźby). Las z dębami, oliwką europejską, sosnami i krzewami Cistus (czystek). Sarna, wilk, lis, dzik, wiewiórki; rzadko niedźwiedź brunatny; hieny i lamparty; liczne ptaki, m.in.: zimorodki, orły, sokoły i kuropatwy; w jeziorach pstrąg.

Polecamyksiążki w Księgarni PWNwszystkie książki

Wydawnictwo Naukowe PWN Księgarnia Internetowa PWN
Copyright © 2010 WN PWN