Malczewski Jacek: Pejzaż z Tobiaszem
 
Malczewski Jacek, Pejzaż z Tobiaszem, 1904 — Muzeum Narodowe, Poznań
Przeglądaj encyklopedię