Encyklopedia PWN - rzetelne źródło informacji

Sztuka epoki i style

Sztuka epoki i style

reklama
Sztuka — epoki i style

 

Sztuka — epoki i style
SZTUKA STAROŻYTNA
sztuka egipska 4000 p.n.e.–650 n.e. okres przeddynastyczny, Stare Państwo, Średnie Państwo, Nowe Państwo, okres ptolemejski, okres rzymski, sztuka koptyjska
sztuka Mezopotamii 3200 p.ne.–650 n.e. sztuka sumeryjska, sztuka akadyjska, sztuka babilońska, sztuka asyryjska, okres hellenistyczny
sztuka egejska 2900–1100 p.n.e. sztuka cykladzka, sztuka kreteńska (minojska)
sztuka grecka 1600 p.n.e.–400 n.e. okres dorycki (mykeński), okres archaiczny, okres klasyczny (architekci: Iktinos; rzeźbiarze: Fidiasz, Myron, Lizyp, Praksyteles, Poliklet), okres hellenistyczny, okres rzymski
sztuka etruska 900–50 p.n.e.  
sztuka perska 600 p.n.e.–650 n.e. okres achemenidzki, okres hellenistyczny (Seleukidów), okres sasanidzki
sztuka rzymska 600 p.n.e.–400 n.e. okres królewski, okres republikański, okres cesarski
sztuka wczesnochrześcijańska 100–650  
SZTUKA ŚREDNIOWIECZNA
sztuka bizantyńska 400–1450  
sztuka preromańska 500–1050 sztuka wizygocka, sztuka longobardzka, sztuka merowińska, sztuka irlandzka, sztuka karolińska (tzw. renesans karoliński), sztuka ottońska
SZTUKA ROMAŃSKA 1000–1300
gotyk 1150–1550 gotyk wczesny, gotyk dojrzały, gotyk późny (płomienisty) — malarze: Giotto di Bondone, Cimabue, Jan van Eyck, Rogier van der Weyden, Hans Memling, Hugo van der Goes, Konrad Witz; rzeźbiarze: Peter Parler, Claus Sluter, Michael Pacher, Wit Stwosz
SZTUKA NOWOŻYTNA
renesans 1400–1600 Leonardo da Vinci, Michał Anioł, Rafael; architekci: Filippo Bruneleschi, Bramante; malarze: Fra Angelico, Giovanni Bellini, Andrea Mantegna, Sandro Botticelli, Tycjan, Giorgione, Albrecht Dürer, Hans Holbein; rzeźbiarze: Andrea del Verrocchio, Donatello, Bartolomeo Berrecci
palladianizm 1550–1650 architekci: Andrea Palladio, Inigo Jones, Vincezo Scamozzi
manieryzm 1520–1620 architekci: Vignola, Hans Vredeman de Vries, Bernardo Morando; malarze: El Greco, Tintoretto, Veronese; rzeźbiarze: Benvenuto Cellini
barok 1550–1760 architekci i rzeźbiarze: Domenico Fontana, Giovanni Lorenzo Bernini, Francesco Borromini, Johann Fischer von Erlach, Christopher Wren, Tylman van Gameren; malarze: Caravaggio, Peter Paul Rubens, Rembrandt, Diego Velázquez, Nicolas Poussain
styl Ludwika XIII (Francja 1610–50) architekci: François Mansart; malarze: Claude Lorrein
styl Ludwika XIV (Francja 1650–1710) architekci: Jules Mansart-Hardouin, Andre Le Notre; malarze: Charles Le Brun; rzeźbiarze: François Girardon
styl regencji (Francja 1710–30) malarze: Antoine Watteau
rokoko 1730–60 architekci: Justin Aurèl Meissonnier, Warfołomiej Rastrelli, malarze: Giovanni Battista Tiepolo
styl Ludwika XV (Francja 1730–60) architekci: Jacques G. Soufflot, malarze: François Boucher, Jean H. Fragonard
styl wileńsko-lwowski (Polska 1740–70) architekci: Bernard Meretyn, Jan de Witte; rzeźbiarze: Jan Jerzy Pinsel, Antoni Osiński
klasycyzm 1760–1830 malarze: Jean Louis David; rzeźbiarze: Antonio Canova, Bertel Thorvaldsen
styl Ludwika XVI (Francja 1760–90) architekci: Jacques Ange Gabriel
styl stanisławowski (Polska 1765–95) architekci: Jakub Fontana, Dominik Merlini, Jan Christian Kamsetzer; malarze: Marcello Bacciarelli, Franciszek Smuglewicz; rzeźbiarze: Andrzej Le Brun, Jakub Monaldi
empire (Francja 1800–15) architekci: Pierre François Fontaine; malarze: François Gérard.
klasycyzm późny, petersburski (Rosja 1800–30 i Polska 1815–30) architekci: Charles Cameron, Antonio Corazzi, Piotr Christian Aigner, Jakub Kubicki; malarze: Antoni Brodowski
SZTUKA XIX WIEKU
romantyzm 1800–50 malarze: Eugène Delacroix, Théodore Géricault, John Constable, William Turner, nazareńczycy, Piotr Michałowski
neogotyk 1800–1910 architekci: Karl Friedrich Schinkel, Józef Pius Dziekoński
neorenesans 1830–1910 architekci: Henryk Marconi
historyzm i eklektyzm 1830–1910 architekci: Eugène Emmanuel Violet-le-Duc, Charles Garnier
akademizm 1830–1900 malarze: Paul Delaroche, Hans Makart, Henryk Siemiradzki
realizm i naturalizm 1850–1910 malarze: Gustave Courbet, barbizończycy, Józef Chełmoński, Aleksander Gierymski
symbolizm 1850–1910 malarze: Gustave Moreau, Paul Gauguin, Gustav Klimt, Jacek Malczewski
impresjonizm 1874–1900 malarze: Claude Monet, Edgar Degas, Auguste Renoir, Alfred Sisley, Władysław Podkowiński; rzeźbiarze: Auguste Rodin
postimpresjonizm 1886–1905 malarze: Vincent van Gogh, Paul Cézanne, Paul Gauguin, Edvard Munch
secesja (modernizm, Art Nouveaux) 1890–1910 architekci: Antonio Gaudi; malarze: Alfons Mucha, Gustav Klimt, Stanisław Wyspiański; rzeźbiarze i projektanci: Émile Galle, Louis C. Tiffany
SZTUKA XX WIEKU
fowizm 1904–07 malarze: Henri Matisse, Maurice de Vlamink
kubizm 1906–15 malarze: Pablo Picasso, Georges Braque, Fernand Léger
futuryzm 1910–20 malarze: Umberto Boccioni, Carlo Carrà, Leon Chwistek
sztuka abstrakcyjna od ok. 1910 malarze i rzeźbiarze: Wassily Kandinsky, Hans Arp, Piet Mondrian, Kazimierz Malewicz, Arshile Gorky, Jackson Pollock, Tadeusz Kantor
dadaizm 1916–23 malarze i rzeźbiarze: Marcel Duchamp, Tristan Tzara
funkcjonalizm od ok. 1920 architekci: Ludwig Mies van der Rohe, Le Corbusier
konstruktywizm 1920–30 Naum Gabo, Antoine Pevsner, Władimir Tatlin
ekspresjonizm malarze: Ernst Ludwig Kirchner, Oskar Kokoschka, Constant Permeke
surrealizm od ok. 1928 malarze i rzeźbiarze: Giorgio de Chirico, Salvadore Dali, Max Ernst, Joan Miro
inne kierunki i style w sztuce 1. poł. XX w. Cercle et Carré, Abstraction-Crèation, Art Déco (Francja), Bauhaus (Niemcy), De Stijl (Holandia), Blok, kapiści, a.r. (Polska)
pop-art od 1953 malarze i graficy: Andy Warhol, Claes Oldenburg, Roy Lichtenstein, David Hockney
hiperrealizm od ok. 1968 malarze i rzeźbiarze: John De Andrea, Ewa Kuryluk
postmodernizm od ok. 1970 architekci: Friedensreich Hundertwasser; malarze i rzeźbiarze: Georg Baselitz
inne kierunki i zjawiska w sztuce 2. poł. XX w. sztuka kinetyczna, op-art, minimal-art, happening, sztuka konceptualna
Wydawnictwo Naukowe PWN Księgarnia Internetowa PWN
Copyright © 2010 WN PWN