Encyklopedia PWN - rzetelne źródło informacji

Słowacja. Warunki naturalne

Słowacja. Warunki naturalne.

Kraj górski; przeważającą część zajmuje, ciągnący się łukiem z południowego zachodu na północny wschód, łańcuch Karpat Zachodnich, który obejmuje: fliszowe pogórza i góry, m.in. Białe Karpaty (wys. do 970 m), Jaworniki (1071), Beskidy Zachodnie (graniczna z Polską Babia Góra, 1725 m), miejscami wapienne skalice (Magura Spiska, Magura Orawska, Pieniny — gł. w granicach Polski), wewn. masywy krystal. z najwyższą w Karpatach i na Słowacji grupą górską — Tatrami (Gierlach, 2655 m), osłonięte przeważnie wapiennymi płaszczowinami (Małe Karpaty — do 768 m, Mała Fatra — do 1710 m, Wielka Fatra — 1590 m, Niżne Tatry — sławne krasowe jaskinie w Dolinie Demenowskiej), śródgórskie kotliny, m.in. Spiska, Turczańska, Liptowska, połączone przełomowymi odcinkami dolin rzecznych; na południe od Karpat Zachodnich — masywy wulk. (Góry Szczawnickie, wys. do 1009 m) oraz zbud. ze skał krystal. i młodych skał wulk., pokryte silnie skrasowiałymi płytami wapiennymi — Rudawy Słowackie (m.in. Kras Słowacki); na wschodzie Słowacji część Karpatów Wschodnich: fliszowe Bieszczady (Krzemieniec, 1221 m) i Pogórze Ondawskie oraz wulk. masyw Wyhorlat (wys. do 1076 m); obszary nizinne występują w południowo-zachodniej (Mała Niz. Naddunajska) i południowo-wschodniej (Niz. Nadcisańska) części kraju. Klimat umiarkowany ciepły, z przewagą kontynent. na wschodzie; średnia temp. w styczniu od –3°C na zachodzie i południu do –5°C na wschodzie, w Tatrach –11°C; w lipcu od 18°C do 20°C, w wysokich górach poniżej 10°C; średnia roczna suma opadów 500–750 mm, w górach ponad 1000 mm (do 2000 mm w Tatrach). Główne rz.: Dunaj z Wagiem i Hronem; na rzekach liczne zbiorniki retencyjne, m.in.: Liptovská Mara na Wagu, Jez. Orawskie na Orawie, kompleks hydroenerg. Gabčíkovo(Słowacja)–Nagymaros (Węgry) na Dunaju; w Tatrach niewielkie naturalne jeziora polodowcowe (Hińczowy Staw Wielki, Szczyrbskie Jezioro). Lasy porastają 40% pow. kraju (gł. iglaste i mieszane z udziałem buka, dębu, jodły, świerka); największe kompleksy leśne rozciągają się w środkowej części Słowacji (ok. 80% pow.), w górach piętra roślinne. W celu ochrony naturalnego krajobrazu, pierwotnej szaty roślinnej i rzadkich gat. zwierząt utworzono 7 parków nar. m.in.: Tatranský, Pieninský, Nízke Tatry, Malá Fatra, Slovenský raj oraz liczne rezerwaty i obszary chronionego krajobrazu. Tereny chronione zajmują ogółem 12,3 tys. km2 (25,2% pow. kraju).

Spis treści

Słowacja, państwo w środkowej Europie, bez dostępu do morza

Słowacja. Warunki naturalne.

Słowacja. Ludność.

Słowacja. Gospodarka.

Słowacja. Ustrój polityczny.

Słowacja. Partie polityczne.

Słowacja. Siły zbrojne.

Słowacja. Polityka społeczna.

Słowacja. Środki przekazu.

Słowacja. Nauka.

Słowacja. Historia.

Słowacja. Literatura.

Słowacja. Sztuka.

Słowacja. Muzyka.

Słowacja. Teatr.

Słowacja. Film.

Wydawnictwo Naukowe PWN Księgarnia Internetowa PWN
Copyright © 2010 WN PWN