Encyklopedia PWN - rzetelne źródło informacji

Holandia. Ludność

Holandia. Ludność.

Holendrzy stanowią 82% ogółu ludności, poza tym Fryzowie (północno-wschodnia Holandia), imigranci z Indonezji i Surinamu oraz pracownicy cudzoziemscy, gł. Turcy i Marokańczycy; gł. wyznania: katolicy 31%, protestanci (w tym kalwini) 21%, bez przynależności rel. 41% (1991). Powolny wzrost liczby ludności jest spowodowany niewielkim przyrostem naturalnym, 2,2‰ (2006); przeciętna długość trwania życia: 76 lata mężczyźni, 82 lat kobiety. Średnia gęstość zaludnienia (w odniesieniu do powierzchni lądowej) 480 mieszk. na km2 — jedna z najwyższych w Europie, maks. ponad 1170 mieszk. na km2 w prow. Holandia Południowa, minim. ok. 176 mieszk. na km2 w prow. Flevoland; 90% ludności mieszka w miastach, blisko połowa w regionie miejskim Ranstad Holland, obejmującym: Dordrecht, Rotterdam, Hagę, Haarlem, Amsterdam, Utrecht. Struktura zatrudnienia: 79% ludności zawodowo czynnej pracuje w usługach (gł. handel, bankowość, turystyka), 19% w przemyśle i budownictwie, 2% w rolnictwie i rybołówstwie.

Spis treści

Holandia, państwo w zachodniej Europie, nad Morzem Północnym

Holandia. Warunki naturalne.

Holandia. Ludność.

Holandia. Gospodarka.

Holandia. Ustrój polityczny.

Holandia. Partie polityczne.

Holandia. Siły zbrojne.

Holandia. Polityka społeczna.

Holandia. Środki przekazu.

Holandia. Nauka.

Holandia. Historia.

Holandia. Literatura

Holandia. Sztuka.

Holandia. Muzyka.

Holandia. Teatr

Holandia. Film.

Holandia. Polonia i Polacy.

Wydawnictwo Naukowe PWN Księgarnia Internetowa PWN
Copyright © 2010 WN PWN