Encyklopedia PWN - rzetelne źródło informacji

Chiny. Ludność

Chiny. Ludność.

92% ludności Chin stanowią Chińczycy (Han) skupieni gł. we wschodniej części kraju; mniejszości nar. zamieszkują gł. zachodnie i północno-zachodnie obszary Chin, do najliczniejszych narodowości należą: Zhuang (Czuang, 15,5 mln osób), Dunganie, Ujgurzy, Yi (I), Miao, Mandżurowie, Tybetańczycy, Mongołowie, Tujia. Struktura wyznaniowa ludności Chin jest następująca (2000): 32,8% stanowią wyznawcy trad. kultów lud., zwłaszcza kultu przodków (gł. wśród ludności chłopskiej), 8,4% — buddyści (w tym buddyści tybet.), 7,8% — chrześcijanie (gł. katolicy), 1,5% — muzułmanie (zwł. Ujgurowie i lud Hui). Brak danych dotyczących liczby wyznawców taoizmu (dao chiao); ich ośr. skupiają się gł. poza ChRL wokół świątyń, zwłaszcza na Tajwanie i w Hongkongu. System filoz. (etyczny) konfucjanizm, nie będący właściwie religią, mimo prześladowań w okresie „rewolucji kulturalnej” przetrwał w świadomości Chińczyków do czasów obecnych.

Ludność Chin stanowi ponad 20% ludności świata; 1964–91 liczba ludności wzrosła o ponad 30% (z 705 mln do 1136 mln). Duże tempo przyrostu ludności było uwarunkowane bardzo dużym przyrostem naturalnym — ok. 27‰ (1964–70) i ok. 20‰ (1971–75). Po 1979 wprowadzono w Chinach program planowej kontroli przyrostu liczby ludności (surowo przestrzegany), ustalając do końca XX w. zasadę jednodzietności w rodzinach (gł. w miastach). W ostatniej dekadzie XX w. przyrost naturalny w Chinach zbliżył się do poziomu 10‰ rocznie (1997 — wskaźnik urodzeń 16,6‰, wskaźnik zgonów 6,5‰), toteż roczny przyrost liczby ludności spadł poniżej 13 milionów. W 2006 przyrost naturalny wyniósł 7‰. Przeciętna długość trwania życia wynosi 73 lata. Analfabeci stanowią 9% społeczeństwa, najwięcej w zachodniej części kraju. Średnia gęstość zaludnienia wynosi 136 mieszk. na km2 (2004); rozmieszczenie ludności jest bardzo nierównomierne; ok. 95% mieszk. koncentruje się we wschodniej części kraju (ok. 1/3 pow. Chin); najgęściej zaludnione (600–1000 osób na km2) są: delty Jangcy i Rz. Perłowej, równina Chengdu oraz nadmor. część prow. Fujian (2000 osób na km2); gęstość zaludnienia wyraźnie maleje ku zachodowi, w miarę nasilania się kontynentalnych cech klimatu; najsłabiej zaludniona (ok. 1 mieszk. na km2) jest Wyż. Tybetańska, zwłaszcza jej północna część (prawie bezludna). Znaczna część ludności zachodnich Chin (zwł. Wyż. Sinciańska, Tybetańska, Mongolska) prowadzi koczowniczy i półkoczowniczy tryb życia. Chiny są krajem słabo zurbanizowanym, ludność miejska stanowi 38,6% ogółu mieszkańców (2003, bez Hongkongu i Makau). W Chinach jest ok. 50 miast o liczbie przekraczającej 1 mln mieszk. (w tym 18 powyżej 2 mln), największe m.: Szanghaj, Pekin, Tianjin, Shenyang, Wuhan, Kanton, Harbin, Chongqing, Chengdu, Xi’an, Nankin; dla większości miast chiń. jest charakterystyczna duża gęstość zaludnienia, ścieśniona zabudowa parterowa oraz niski poziom wyposażenia komunalnego; pod względem adm. wiele miast obejmuje rozległe tereny faktycznie nie zurbanizowane, a nawet bardzo słabo zaludnione. Osadnictwo wiejskie jest na ogół zwarte, domy mieszkalne są wykonane z gliny (na północy), bambusu i trzciny (na południu). Według szacunków 2003 49% ludności zawodowo czynnej zatrudnionych jest w rolnictwie, 22% w przemyśle, 29% w usługach.

Polecamyksiążki w Księgarni PWNwszystkie książki

Spis treści

Chiny, państwo w środkowej i wschodniej Azji nad Morzem Żółtym, Morzem Wschodniochińskim i Morzem Południowochińskim

Chiny. Warunki naturalne.

Chiny. Ludność.

Chiny. Gospodarka.

Chiny. Ustrój polityczny.

Chiny. Partie polityczne.

Chiny. Siły zbrojne.

Chiny. Polityka społeczna

Chiny. Środki przekazu.

Chiny. Nauka.

Chiny. Archeologia.

Chiny. Historia.

Chiny. Literatura.

Chiny. Sztuka.

Chiny. Muzyka.

Chiny. Teatr.

Chiny. Film.

Chiny. Polonia i Polacy.

Wydawnictwo Naukowe PWN Księgarnia Internetowa PWN
Copyright © 2010 WN PWN