Encyklopedia PWN - rzetelne źródło informacji

Polskie Państwo Podziemne

Polskie Państwo Podziemne, ogół konspiracyjnych instytucji i organów państwowych Rzeczypospolitej w okupowanej Polsce sprawujących władzę na podstawie upoważnienia władz RP;

obejmowało: Delegaturę Rządu RP na Kraj (administracja), ZWZ-AK (wojsko), reprezentację partii politycznych (1940–43 Polityczny Komitet Porozumiewawczy, 1943–44 Krajowa Reprezentacja Polityczna i 1944–45 Rada Jedności Narodowej — zalążek parlamentu), Wojskowe Sądy Specjalne, Cywilne Sądy Specjalne, Państwowy Korpus Bezpieczeństwa (policja), ośrodek propagandy (Biuro Informacji i Propagandy KG AK), szkolnictwo wszystkich szczebli; III 1945 aresztowanie przez NKWD niemal całego kierownictwa Polskiego Państwa Podziemnego, skazanego następnie w procesie szesnastu; odtworzone RJN i Delegatura Rządu RP zostały rozwiązane 1 VII 1945; ostatnią strukturą Polskiego Państwa Podziemnego była Delegatura Sił Zbrojnych na Kraj.

Wydawnictwo Naukowe PWN Księgarnia Internetowa PWN
Copyright © 2010 WN PWN