Encyklopedia PWN - rzetelne źródło informacji

Policja Polska Generalnego Gubernatorstwa

Policja Polska Generalnego Gubernatorstwa

reklama

Policja Polska Generalnego Gubernatorstwa (PP), policja komunalna w starostwach GG 1939–45;

podporządkowana niem. policji porządkowej (Ordnungpolizei, Orpo); uczestniczyła m.in. w deportacjach ludności, zwalczaniu „czarnego rynku”, izolowaniu Żydów w gettach; rekrutowała się z wcielonych do policji granatowej funkcjonariuszy przedwojennej Policji Państw.; część funkcjonariuszy w konspiracji, gł. w Państw. Korpusie Bezpieczeństwa i kontrwywiadzie ZWZ-AK.

Wydawnictwo Naukowe PWN Księgarnia Internetowa PWN
Copyright © 2010 WN PWN