Encyklopedia PWN - rzetelne źródło informacji

Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego

Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego

reklama

Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego (MBP), instytucja utw. VII 1944 w celu obrony organów państwa podległych PPR, pacyfikowania oporu społ. oraz ochrony porządku publicznego, do XII 1944 resort bezpieczeństwa publicznego PKWN, XII 1954 przekształcone w Min. Spraw Wewn. i Kom. ds. Bezpieczeństwa Publicznego;

kontrolowane przez organy bezpieczeństwa publicznego ZSRR; nadzorowane przez Komisję Bezpieczeństwa KC PZPR; min.: S. Radkiewicz; kontrolowało terenowe urzędy bezpieczeństwa oraz MO i Wojska Wewn.; zwalczało opozycję, podziemie i Kościół katol., stosowało brutalne metody w śledztwie; przygotowywało procesy polit. (pokazowe i tajne) działaczy opozycji oraz konspiracji.

Wydawnictwo Naukowe PWN Księgarnia Internetowa PWN
Copyright © 2010 WN PWN