Encyklopedia PWN - rzetelne źródło informacji

Królestwo Polskie

Królestwo Polskie, Królestwo Kongresowe, państwo utworzone 1815 na kongresie wiedeńskim z części ziem Księstwa Warszawskiego;

monarchia połączona unią personalną z Imperium Rosyjskim; ok. 128,5 tysiąca km2, stolica w Warszawie; szeroką autonomię (rząd, parlament, wojsko) miała zapewnić Konstytucja Królestwa Polskiego; po upadku powstania listopadowego 1830–31 autonomię ograniczono, konstytucję zastąpiono 1832 Statutem organicznym dla Królestwa Polskiego; po klęsce powstania styczniowego 1863–64 dalsza stopniowa unifikacja Królestwa Polskiego z resztą państwa rosyjskiego, 1874 wprowadzono generałów-gubernatorów, a nazwę Królestwo Polskie zastępowano pojęciem Kraj Nadwiślański; po 1905 wprowadzono elementy autonomii kulturalnej; 1912 wydzielono gubernię chełmską i 1915 wcielono bezpośrednio do Imperium Rosyjskiego; 1915–18 pod okupacją niemiecką i austro-węgierską; Królestwo Polskie przestało istnieć po powstaniu II RP (XI 1918).

Corazzi Antonio, zabudowa placu Bankowego w Warszawie

Corazzi Antonio, zabudowa placu Bankowego w Warszawie,
1825–28, wg projektu Antonia Corazziego — fragment zachodniej pierzei placu

fot. M. Kulesza/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Wydawnictwo Naukowe PWN Księgarnia Internetowa PWN
Copyright © 2010 WN PWN