Encyklopedia PWN - rzetelne źródło informacji

jon obojnaczy

jon obojnaczy

reklama

jon obojnaczy, jon dwubiegunowy, amfijon, jon obdarzony zarówno ładunkiem ujemnym, jak i dodatnim;

powstaje z substancji amfiprotycznych wskutek wewnątrzcząsteczkowej wymiany protonu, np. glicyna NH2CH2COOH tworzy j.o. +H3NCH2COO.

Wydawnictwo Naukowe PWN Księgarnia Internetowa PWN
Copyright © 2010 WN PWN