Encyklopedia PWN - rzetelne źródło informacji

„Burza”

„Burza”

reklama

„Burza”, kryptonim planu i akcji zbrojnej AK 1944, stopniowego mobilizowania oddziałów, atakowania wojsk niemieckich i opanowania terenu państwa polskiego przed wkroczeniem Armii Czerwonej (obejmowanie władzy przez przedstawicieli Polskiego Państwa Podziemnego);

walki: 27. Wołyńska Dywizja Piechoty AK (Wołyń, Polesie i Lubelszczyzna), wileńskie brygady AK (o Wilno), 30. dywizja piechoty (Polesie), 3. i 9. dywizja piechoty (Lubelszczyzna), Korpus Kielecki, 25. pułk piechoty (Łódzkie), 106., 6., 22. i 24. dywizja piechoty oraz Krakowska Brygada Kawalerii (Krakowskie); 1 VIII–2 X 1944 powstanie warszawskie; na terenach wyzwolonych władze sowieckie rozbrajały oddziały AK, żołnierzy więziono, niektórzy wstąpili do WP; polityczny cel akcji nie został osiągnięty.

Wydawnictwo Naukowe PWN Księgarnia Internetowa PWN
Copyright © 2010 WN PWN