Encyklopedia PWN - rzetelne źródło informacji

behawioryzm

behawioryzm

reklama

behawioryzm [ang. behaviour ‘zachowanie się’], kierunek w psychologii XX w., według którego jedynym obiektywnym przedmiotem badań psychologicznych jest zachowanie się człowieka;

zainicjowany przez J.B. Watsona, rozwijany przez B.F. Skinnera (behawioryzm radykalny), C.L. Hulla, E.Ch. Tolmana i in. (neobehawioryzm); odrzuca zjawiska świadomości i metodę introspekcji jako niepoddające się badaniu naukowemu; zakłada, że każde zachowanie jest reakcją na bodźce, a rozwój człowieka stanowi wynik uczenia się (pod wpływem zmian środowiska) nowych reakcji.

Polecamyksiążki w Księgarni PWNwszystkie książki

Wydawnictwo Naukowe PWN Księgarnia Internetowa PWN
Copyright © 2010 WN PWN