terroryzm

Encyklopedia

terroryzm
[łac.],
różnie umotywowane, najczęściej ideologicznie, planowane i zorganizowane działania pojedynczych osób lub grup, podejmowane z naruszeniem istniejącego prawa w celu wymuszenia od władz państwowych i społeczeństwa określonych zachowań i świadczeń, często naruszające dobra osób postronnych; działania te są realizowane z całą bezwzględnością, za pomocą różnych środków (nacisk psychiczny, przemoc fizyczna, użycie broni i ładunków wybuchowych), w warunkach specjalnie nadanego im rozgłosu i celowo wytworzonego w społeczeństwie lęku.
Reagan
[rẹıgən]
Ronald Wilson Wymowa, ur. 6 II 1911, Tampico (stan Illinois), zm. 5 VI 2004, Los Angeles,
polityk amerykański, aktor, prezydent Stanów Zjednoczonych.
Arafat Jasir, Muhammad Jasir Abd ar-Ra‘uf al-Qudwa, pseud. Abu Ammar, ur. 24 VIII 1929, Gaza(?), zm. 11 XI 2004, Clamart koło Paryża,
przywódca palestyńskiego ruchu wyzwoleńczego.
Bush
[busz]
George Walker Wymowa, ur. 6 VII 1946, New Haven (stan Connecticut),
syn George’a Herberta, polityk amerykański.
nizaryci, nizāriyya, asasyni,
skrajny odłam isma’ilizmu (isma’ilici), zapoczątkowany ok. 1081 przez perskiego misjonarza Fatymidów, Hasana Ibn as-Sabbaha (zm. 1124);
Palestyńczycy, Arabowie palestyńscy,
arabscy mieszkańcy byłego bryt. terytorium mandatowego (1922–48) Palestyny i ich potomkowie;
instytucja państw. mająca na celu zdobywanie tajnych informacji z zakresu wojskowości, polityki i gospodarki innych państw;
Adams
[ạ̈dəmz]
Gerry (Gerard), ur. 6 X 1948, Belfast,
polityk północnoirl.;
w Polsce urząd administracji rządowej powołany 2002 w miejsce rozwiązanego Urzędu Ochrony Państwa;
w Polsce urząd administracji rządowej powołany 2002 w miejsce rozwiązanego Urzędu Ochrony Państwa;
anarchizm
[gr., ‘bezrząd’],
doktryna polityczna i ruch społeczny sprzeciwiające się wszelkiej władzy publicznej, postulujące likwidację państwa i zastąpienie go ustrojem bezpaństwowym, opartym na wolnych od jakiegokolwiek przymusu, samorzutnie powstających związkach producentów i konsumentów.
grupa ludów semickich uznających język arabski za rodzimy, niestanowiących jednolitej grupy etnicznej.
autogolpe
[hiszp.],
autorski zamach stanu;
Berlusconi
[berluskọni]
Silvio Wymowa, ur. 29 IX 1936, Mediolan,
polityk włoski;
Blair
[blẹər]
Tony (Anthony) Charles Lynton Wymowa, ur. 6 V 1953, Edynburg,
polityk bryt., prawnik;

Słownik języka polskiego

terroryzm «działania pojedynczych osób lub grup usiłujących za pomocą aktów terrorystycznych wymusić na rządach państw określone ustępstwa»
• terrorystyczny • terrorysta • terrorystka
terroryzm konsumpcyjny «praktyka wprowadzania niebezpiecznych substancji do produktów konsumpcyjnych na półkach supermarketów, będąca formą szantażu»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia