szybki

Encyklopedia

Szybki Keresz, rum. Crişul Repede, węg. Sebes-Körös,
rz. we wsch. części Węgier, gł. dopływ Kereszu.
Fouriera szybka transformata, ang. Fast Fourier Transform (FFT),
mat. bardzo efektywny (jak się przypuszcza optymalny) algorytm obliczania dyskretnej transformaty Fouriera (Fouriera przekształcenie), powszechnie wykorzystywany w wielu zagadnieniach numerycznych, np. do mnożenia macierzy i wielomianów, a także znajdowania przybliżonych rozwiązań równań różniczkowych.
łyżwiarstwo szybkie, jazda szybka na lodzie,
zimowa dyscyplina sportowa;
gwiazdy, których prędkości przestrzenne względem gwiazd najbliższego otoczenia Słońca są duże, większe od ok. 59 km/s;
stolica Polski i województwa mazowieckiego, pow. grodzki, na Nizinie Środkowomazowieckiej, obejmującej w granicach miasta część Kotliny Warszawskiej, Doliny Środkowej Wisły, Równiny Warszawskiej oraz krańce równin Wołomińskiej i Łowicko-Błońskiej, nad Wisłą (w obrębie miasta 28 km biegu rzeki); ośrodek aglomeracji warszawskiej.
med., psychol. człowiek w pierwszym okresie postnatalnego rozwoju osobniczego (ontogeneza), od chwili urodzenia do zakończenia procesu wzrastania;
czasopisma poświęcone utrwalaniu i upowszechnianiu wyników badań nauk., dostarczaniu informacji o rozwoju i postępach nauki we wszystkich jej dziedzinach, wydawane w zasadzie przez instytucje nauk. i przeznaczone przede wszystkim dla środowisk naukowych.
sonata
[wł.],
cykl sonatowy,
muz. cykliczna forma muzyki instrumentalnej, składająca się najczęściej z 4 odrębnych, stanowiących zamkniętą całość części, zestawionych w odpowiedniej kolejności na zasadzie kontrastu agogicznego (kontrastu tempa), kontrastu wyrazowego i wspólnoty lub pokrewieństwa tonacji; także utwór muz. mający taką formę.
inflacja
[łac.],
ekon. wzrost przeciętnego poziomu cen.
kapitalizm
[łac.],
system społeczno-gospodarczy oparty na własności prywatnej, wolności osobistej i swobodzie zawierania umów;
region obejmujący kraje basenu Oceanu Spokojnego w Azji, Australii i Oceanii oraz w Ameryce Północnej i Ameryce Południowej,
Turyn, Torino,
m. w północno-zachodnich Włoszech, na przedgórzu Alp Zachodnich, przy ujściu rz. Dora Riparia do Padu;
uwertura
[fr.],
muz. instrumentalny wstęp do opery, oratorium, rzadziej do kantaty lub cyklicznego utworu instrumentalnego;

Słownik języka polskiego

szybki
1. «przebiegający w dużym, większym niż zwykle tempie»
2. «taki, którego elementy następują jeden po drugim z dużą, większą niż zwykle, częstotliwością»
3. «następujący w niedługim czasie»
4. «o ludziach, zwierzętach, urządzeniach itp.: przebywający większą odległość lub wykonujący większą pracę niż inny w tym samym czasie»
5. «trwający krócej niż zwykle»
6. «reagujący natychmiast, często bez zastanowienia»

• szybko • szybciutki, szybciuteńki • szybciutko, szybciuteńko
łyżwiarstwo szybkie zob. jazda szybka na lodzie
• łyżwiarz szybki
szyba «szklana tafla oprawiana w ramę lub w odpowiedni uchwyt»
• szybowy • szybka
szybko- «pierwsza część wyrazów złożonych wskazująca, że to, co jest nazwane drugim członem, jest szybkie lub szybko wykonywane»
jazda szybka na lodzie «konkurencja łyżwiarska polegająca na pokonaniu określonego dystansu w jak najkrótszym czasie»
droga szybkiego ruchu «droga przystosowana do jazdy z dużą szybkością»
na szybko «w krótkim czasie lub tak, żeby trwało krótko»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia