muza

Encyklopedia

Muza, Wydawnictwo Spółka Akcyjna,
wydawnictwo powstałe 1991 w Warszawie;
dwutygodnik lit., wyd. 1822–23 w Krakowie przez K. Majeranowskiego;
ugrupowanie lit. działające we Lwowie 1906–09;
muzy, Moúsai,
mit. gr. opiekunki sztuki i nauki;
Muzo
[mụso],
miejscowość w środkowej Kolumbii, w Kordylierze Wschodniej (Andy Północne), na wys. ok. 1250 m, na północ od Bogoty;
szczyt w górach Kunlun, → Muztag.
zwerbalizowana ocena i interpretacja dzieła muzycznego i/lub jego wykonania dokonywana wg zespołu kryteriów wartości dominującego w danej epoce.
kompozycja
[łac. compositio ‘złożenie’, ‘układ’],
muz.:
Mille
[mıl]
Agnes de, ur. 18 VIII 1905 lub 1908, lub 1909, Nowy Jork, zm. 7 X 1993, tamże,
amer. tancerka, choreograf;
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie, do 2008 Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina w Warszawie,
wyższa uczelnia muz., z wydziałami: kompozycji, dyrygentury i teorii muzyki, fortepianu, klawesynu i organów, instrumentów orkiestrowych, wokalno-aktorskim, wychowania muz., reżyserii dźwięku, także Instytut Pedagogiki Muz.; od 1974 filia w Białymstoku;
fr. tancerze i choreografowie,
muzykologia
[gr.],
dyscyplina nauk., której przedmiotem jest muzyka we wszystkich swych przejawach.
show business
[szou bı̣znəs],
przemysł rozrywkowy dostarczający masowemu odbiorcy zarówno imprezy widowiskowo-muz. (widowiska, koncerty, recitale), jak i płyty, filmy, widowiska telew., teledyski, tapetę dźwiękową zw. muzakiem, a także opiniótwórczą prasę branżową (np. „Bilboard”,„ Rolling Stone”, „New Musical Express”, „Down Beat”, „Variety”, „Q”, „Music Week”, „Melody Maker”).
Straus Anna, ur. 20 VI 1829, Warszawa, zm. 2 IX 1912, tamże,
siostra Karoliny, tancerka;
Straus Karolina, ur. 16 XI 1836, Warszawa, zm. 31 V 1909, tamże,
siostra Anny, tancerka;

Słownik języka polskiego

muza
1. mit. gr.-rzym. «każda z dziewięciu bogiń, córek Zeusa, opiekunek sztuk pięknych i nauki»
2. «kobieta inspirująca jakiegoś artystę»
3. «poezja lub inny rodzaj twórczości uprawianej przez kogoś»
4. «czyjś talent lub chwilowe natchnienie»
dziesiąta muza «film lub twórczość filmowa»
jedenasta muza «telewizja»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia