informacja

Encyklopedia

określenie zbrojnej działalności górali w Karpatach XVI–1. połowa XIX w.;
Zbyszewski Wacław Alfred, ur. 2 V 1903, Bokijewka (Ukraina), zm. 2 VII 1985, Paryż,
brat Karola, publicysta, redaktor;
językozn. jedna z podstawowych kategorii składniowych, w szerszym rozumieniu — jednostka komunikacji językowej, czyli przekazywania sobie informacji za pomocą języka.
biol. zdolność oceny położenia ciała na podstawie informacji z receptorów wrażliwych na siły przyspieszenia, niezbędna do ustawienia środka ciężkości ciała względem kierunku działania siły ciężkości;
narządy zwierząt służące do odbierania bodźców zewnętrznych i wewnętrznych określonego rodzaju i specyficznego ich odczuwania;
biol. zdolność zwierząt i człowieka do odbioru i analizy informacji ze środowiska zewnętrznego;
kwartalnik rel.-społ., wyd. 1986–90 w Wiedniu, Rzymie i Warszawie;
środki stosowane w celu wywołania narkozy, tzn. przejściowego stanu zahamowania czynności kory mózgowej, ośrodków podkorowych i rdzeniowych, w celu przeprowadzenia bezbolesnego zabiegu chirurgicznego;
Zrzeszenie Europejskich Akademii Nauk, ang. All-European Academies (ALLEA)
organizacja zrzeszająca 52 eur. akademie nauk z 39 krajów, powołana 1994, z siedzibą w Amsterdamie;
samorządowa organizacja skupiająca zarówno banki państwowe, jak i spółdzielcze oraz prywatne,
Związek Walki Zbrojnej (ZWZ), kryptonimy SSS, PZP,
konspiracyjna organizacja wojsk., powołana 13 XI 1939 na podstawie decyzji rządu RP na uchodźstwie i Naczelnego Wodza z 8 i 13 XI 1939 w miejsce Służby Zwycięstwu Polski (SZP);
czasopismo polonijne, wyd. 1933–99 w Toronto;
Żeromski Stefan, pseud. Maurycy Zych, Józef Katerla, ur. 14 X 1864, Strawczyn (Kieleckie), zm. 20 XI 1925, Warszawa,
powieściopisarz, nowelista, dramaturg, publicysta, uznawany za najwybitniejszego prozaika przełomu XIX i XX w..
Żmijewski Eugeniusz, ur. 17 XI 1816, Żmijewo (Suwalszczyzna), zm. 16 I 1885, Warszawa,
zesłaniec, podróżnik i pisarz;
kultura muzyczna Żydów.
informacja drukowana u góry strony nad tekstem: gł. tytuł dzieła lub rozdziału, w encyklopediach pierwsze lub ostatnie słowo (jego pierwsza sylaba) na stronie.

Słownik języka polskiego

informacja
1. «to, co powiedziano lub napisano o kimś lub o czymś, także zakomunikowanie czegoś»
2. «dział informacyjny urzędu, instytucji»
3. «dane przetwarzane przez komputer»

• informacyjny • informacyjnie • informacyjność
informacja genetyczna «dane o cechach dziedzicznych organizmu zakodowane w genach»
informacja naukowa «dział nauki zajmujący się opracowywaniem i rozpowszechnianiem danych naukowych dotyczących aktualnego stanu wiedzy w określonej dziedzinie»
nośnik danych, informacji «fizyczny ośrodek przeznaczony do przechowywania danych, np. w komputerze – dyski magnetyczne i optyczne»
teoria informacji «dział matematyki stosowanej poświęcony zagadnieniom kodowania, przekazywania i przechowywania informacji»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia