gazeta

Encyklopedia

gazeta
[fr. < wł.],
wydawnictwo ciągłe, ukazujące się codziennie lub co najmniej 2 razy w tygodniu, przynoszące gł. bieżące informacje o wydarzeniach będących przedmiotem powszechnego zainteresowania (często bez określenia odbiorcy);
pismo informacyjno-polit., wyd. (3 razy w tygodniu) 1894–1939 w Grudziądzu, od III 1939 w Poznaniu pod nazwą „Gazeta Ludowa dawniej Gazeta Grudziądzka”;
tygodnik, wyd. 1926–30 w Warszawie; 1911–26 pt. „Gazeta Ludowa”;
dziennik, wyd. 1864–1905 w Warszawie;
regionalny dziennik informacyjno-publicyst., wyd. od 1949 w Krakowie;
regionalny dziennik informacyjny, wyd. od 1952 w Zielonej Górze;
dziennik, wyd. 1811–1939 (do 1848 2 razy w tygodniu) we Lwowie;
emigr. tygodnik katol., wyd. od 1949 w Londynie przez Katol. Ośrodek Wydawniczy „Veritas”;
dziennik polit. i lit., wyd. 1826–1907 w Warszawie;
informacyjno-społ. tygodnik polonijny, wyd. 1873–1917 w Chicago;
regionalny dziennik informacyjno-publicyst., wyd. od 1948 w Poznaniu;
gazeta codzienna, wyd. 1884–1917 w Radomiu;
tygodnik popularno-oświat. dla ludu, wyd. 1881–1939 w Warszawie;
pismo informacyjno-polit., wyd. 1867–1921 w Toruniu;
dziennik wyd. 1774–1935 w Warszawie;
regionalny dziennik informacyjno-publicyst., wyd. od 1951 w Białymstoku;
ogólnopol. dziennik informacyjno-publicyst., wyd. w Warszawie od 1989;
tygodnik, wyd. od 1988 w Warszawie;

Słownik języka polskiego

gazeta «pismo codzienne; też: egzemplarz takiego pisma»
• gazetowy
gazeta gadzinowa «gazeta będąca na usługach okupanta lub władzy totalitarnej»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia