dorzecze

Encyklopedia

hydrol. obszar odwadniany przez jeden system rzeczny składający się z rzeki gł. z dopływami;
część świata obejmująca 4/5 powierzchni Eurazji, największego kontynentu na kuli ziemskiej, na półkulach wschodniej (bez Półwyspu Czukockiego) i północnej (bez części Archipelagu Malajskiego);
największy kontynent na Ziemi;
hydrol. naturalny ciek powstały z połączenia potoków (strumieni, strug) lub wypływający z czoła lodowca, jeziora, źródła (wywierzyska), rzadziej z obszaru zabagnionego, zasilany powierzchniowo i podziemnie wodą z opadów spadłych w jego dorzeczu, mający ukształtowane koryto i płynący pod działaniem siły grawitacyjnej w łożysku i dolinie, wyżłobionych w wyniku działania jego siły erozyjnej.
część świata położona w całości na półkuli północnej, na pograniczu półkuli zachodniej i wschodniej, stanowi wraz z Azją kontynent zwany Eurazją.
Ren, niem. Rhein, fr. Rhin, hol. Rijn, celt. Renos, łac. Rhenus,
największa rzeka Europy Zachodniej, w Szwajcarii, Niemczech i Holandii, częściowo wyznacza granicę między Szwajcarią a Liechtensteinem, Austrią i Niemcami oraz między Francją a Niemcami;
kontynent położony w większości na półkuli wschodniej, po obu stronach równika;
kontynent na półkuli zachodniej, część Ameryki;
kontynent na półkuli zachodniej, obejmujący północną część Ameryki.
proces poznawania przestrzeni geogr. na Ziemi.
hydrol. zjawisko hydrologiczne polegające na podniesieniu stanu wody w rzece lub jeziorze, powstałe w wyniku zwiększonego zasilania lub podpiętrzenia zwierciadła wody, utrudniającego swobodny odpływ;
Amazonka, hiszp. Río Amazonas, portug. Rio Amazonas,
rzeka w Ameryce Południowej, w Brazylii i Peru, największa pod względem powierzchni dorzecza i zasobności w wodę na Ziemi.
Amur, ros. Amụr, chiń. Heilong Jiang,
rzeka w Rosji i Chinach (częściowo graniczna), dorzecze także na terytorium Mongolii;
Germanie, Germanowie,
grupa ludów indoeuropejskich;
Kołyma, Kołymạ,
rz. w azjat. części Rosji, w Syberii Wschodniej;
woj. (od I 1999) w północno-wschodniej Polsce, nad Zalewem Wiślanym;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia