długa

Encyklopedia

województwo (od 1999) w południowo-zachodniej części Polski; graniczy z Czechami na południu, z Niemcami na zachodzie, z woj.: lubuskim i wielkopol. na północy oraz opolskim na wschodzie;
jezioro rynnowe w zachodniej części Równiny Charzykowskiej, w dorzeczu Gwdy, w woj. zachodniopomor., na wschód od jez. Wielimie, na wys. 138 m;
drakkar
[staroskand. drekar ‘smok’],
drakar, langskip,
drewniany wiosłowo-żaglowy bezpokładowy statek (VIII–XII w.).
rzeka w Bośni i Hercegowinie i Serbii, na długim odcinku rzeka graniczna, prawy (najdłuższy) dopływ Sawy;
turkiestański instrument muz., chordofon szarpany;
rodzina ptaków z rzędu dzięciołowych;
ektomorfia
[gr.],
typ konstytucyjny w ujęciu typologii W.H. Sheldona, u którego dominują tkanki pochodzące z ektodermy (przewaga układu nerwowego);
w mechanice statyst. właściwość układów dynamicznych polegająca na równości średnich czasowych funkcji (zależnych od różnych wielkości fiz.), czyli obliczanych wzdłuż trajektorii fazowych układu (P oznacza punkt przestrzeni fazowej, f — dowolną gładką funkcję, t — czas, τ — interwał czasowy, po którym uśredniamy), i średnich obliczanych po odpowiednim zespole statyst. (mechanika statystyczna).
Esman Józef, J. Essmann, ur. 1815, Długa Goślina k. Obornik, zm. 31 VII 1873, Poznań,
działacz konspiracji nar., z zawodu młynarz;
Europejska Wspólnota Gospodarcza (EWG), ang. European Economic Community (EEC), fr. Communauté économique européenne (CEE), niem. Europäische Wirtschaftsgemeinschaft (EWG),
1958–93 europejska, międzynarodowa organizacja gospodarcza;
felonion
[gr. phailónēs ‘płaszcz’],
szata liturgiczna kapłanów obrządku wschodniego, rodzaj wkładanego przez głowę długiego i szerokiego płaszcza bez rękawów;
Fineus, Phineús,
mit. gr. król trackiego Salmydessos (ob. Kıyıköy), który wolał wybrać dar wieszczy i długie życie w ślepocie niż pozbawione tego daru życie krótkie przy zachowaniu wzroku;
fiord
[norw.],
wąska, długa, często rozgałęziona i bardzo głęboka (do 1300 m) zatoka morska powstała w wyniku zalania przez morze (najczęściej w wyniku eustatycznego podnoszenia się poziomu morza po stopieniu lodowców) dolnych części żłobów (dolin) lodowcowych;
flamingi, Phoenicopteriformes,
rząd ptaków obejmujący jedną rodzinę Phoenicopteridae;
fotografia
[gr. phōs, phōtós ‘światło’, gráphō ‘piszę’],
otrzymywanie trwałych obrazów na powierzchniach pokrytych substancją światłoczułą (promienioczułą); również gotowy obraz fot. pozytywowy na podłożu nieprzezroczystym.
fotoluminescencja
[gr.-łac.],
luminescencja zachodząca w wyniku powrotu do stanu podstawowego cząsteczek lub atomów wzbudzonych do wyższych stanów elektronowych promieniowaniem elektromagnetycznym (zakresu widzialnego i nadfioletu).
fregaty, Fregatidae,
rodzina ptaków z rzędu pełnopłetwych;
fuzja
[fr.],
wojsk. długa ręczna broń palna z zamkiem skałkowym, wynaleziona w połowie XVII w. we Francji i rozpowszechniona w innych krajach;

Słownik języka polskiego

broń długa «każda broń ręczna dłuższa od rewolweru»
samogłoska długa «samogłoska o długim iloczasie»
długi
1. «mający znaczny wymiar wzdłuż»
2. «ciągnący się na dużą odległość»
3. «mający pewien wymiar liniowy od punktu do punktu, np. Robak długi na dwa milimetry.»
4. «trwający znaczny czas»
5. żart. «o człowieku: wysoki»

• długo
biegi długie «biegi na dystansie powyżej 3000 m»
długi róg «w piłce nożnej: ten z dwóch narożników bramki, który jest bardziej odległy dla zbliżającego się z piłką zawodnika»
fale długie «fale radiowe o długości 1–100 km»
światła długie, drogowe «w samochodach: światła o długim zasięgu, używane podczas jazdy po nieoświetlonych drogach»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia