długa

Encyklopedia

Celtowie, gr. Keltoí, Kéltai, łac. Celtae,
grupa ludów indoeuropejskich;
Chạris Pẹtros, właśc. Janis Marmariạdhis (Giạnnis Marmariạdis), ur. 1902, Ateny, zm. 1998,
gr. krytyk lit., pisarz i eseista;
rasa chartów typu wschodniego;
jedna z najstarszych grup ras psów, wywodzących się najprawdopodobniej z Europy, Azji i Afryki;
chiton
[gr.],
ubiór staroż. Greków; pochodzenia jońskiego,
comeback
[kạmbäk; ang.]:
Cromwell
[krọmuel]
Oliver Wymowa, ur. 25 IV 1599, Huntingdon (hrab. Cambridgeshire), zm. 3 IX 1658, Londyn,
angielski wódz i mąż stanu, lord protektor Anglii, Szkocji i Irlandii.
ekon. teoria występowania długich, kilkudziesięcioletnich cyklów koniunkturalnych (→ długich fal teoria).
lek uspokajający i nasenny z grupy barbituranów, o średnio długim czasie działania;
cynodonty, Cynodontia,
najbardziej progresywny podrząd terapsydów (podgromada gady ssakokształtne), z którego wyodrębniły się ssaki;
cytara
[gr.],
instrument muz. z grupy chordofonów szarpanych
czaplowate, Ardeidae,
rodzina ptaków z rzędu brodzących;
czarczaf
[tur. çarşaf < pers. czar-szab ‘zasłona nocna’],
zasłona na twarz, tradycyjny element stroju kobiety muzułmańskiej,
czechman
[tur. czekmen ‘sukno’, ‘długa szata’],
czekman,
ubiór męski pochodzenia wschodniego;
czepiaki, Atelinae,
podrodzina małp szerokonosych, z lasów Ameryki Południowej;
informacje tworzące materiał statystyczny,
deinonychozaury, Deinonychosauria,
dwunożne, drapieżne dinozaury z grupy celurozaurów,
specyficzny, historyczny proces zmian reprodukcji ludności związany z modernizacją społeczeństw.
Dietrich
[dị:trıś]
Joseph, zw. Sepp, ur. 28 V 1892, Havangen, zm. 21 IV 1966, Ludwigsburg,
wysoki funkcjonariusz SS;

Słownik języka polskiego

broń długa «każda broń ręczna dłuższa od rewolweru»
samogłoska długa «samogłoska o długim iloczasie»
długi
1. «mający znaczny wymiar wzdłuż»
2. «ciągnący się na dużą odległość»
3. «mający pewien wymiar liniowy od punktu do punktu, np. Robak długi na dwa milimetry.»
4. «trwający znaczny czas»
5. żart. «o człowieku: wysoki»

• długo
biegi długie «biegi na dystansie powyżej 3000 m»
długi róg «w piłce nożnej: ten z dwóch narożników bramki, który jest bardziej odległy dla zbliżającego się z piłką zawodnika»
fale długie «fale radiowe o długości 1–100 km»
światła długie, drogowe «w samochodach: światła o długim zasięgu, używane podczas jazdy po nieoświetlonych drogach»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia