długa

Encyklopedia

strusie, Struthioniformes,
rząd ptaków paleognatycznych, do którego należy 1 współcześnie żyjący gat. — struś, Struthio camelus, zamieszkujący sawanny, półpustynie oraz pustynie Afryki, oraz kilka gat. kopalnych.
stuła
[łac. stola ‘długa szata’],
część stroju liturgicznego kapłana rzymskokatolickiego;
rasa kotów krótkowłosych pochodząca prawdopodobnie od kotów bengalskich, nubijskich i azjatyckich.
irlandzka rasa psów myśliwskich z grupy terierów,
wierzba, Salix,
rodzaj roślin drzewiastych z rodziny wierzbowatych;
wilk, Canis lupus,
największy gatunek z rodziny psowatych, przodek psa domowego;
zającowate, Leporidae,
jedna z 2 rodzin ssaków z rzędu zajęczaków;
zauropody, Sauropoda,
podrząd dinozaurów gadziomiednicznych, tworzący wraz z prozauropodami grupę zauropodokształtnych, czyli zauropodomorfów (Sauropodomorpha);
zauropterygia, Sauropterygia,
nadrząd kopalnych gadów spokrewniony z lepidozauromorfami, obejmujący mezozoiczne formy w różnym stopniu przystosowane do wodnego trybu życia;
Abaszydze Grigol, ur. 1 VIII 1914, Zeda-Rgani, zm. 29 VII 1994, Tibilisi,
pisarz gruziński;
achałtekiński koń, achał-tekin,
jedna z najstarszych ras koni gorącokrwistych;
med. dziedzicznie uwarunkowane zaburzenie rozwoju szkieletu;
akson
[gr. áxōn ‘oś’],
neuryt, wypustka osiowa,
pojedyncza, zwykle długa wypustka komórki nerwowej (neuronu) przewodząca impulsy nerwowe od ciała komórki (perikarionu) do zakończeń nerwowych;
Amazonka, hiszp. Río Amazonas, portug. Rio Amazonas,
rzeka w Ameryce Południowej, w Brazylii i Peru, największa pod względem powierzchni dorzecza i zasobności w wodę na Ziemi.
cecha dziedziczna okrywy włosowej zwierząt, polegająca na mniejszym udziale włosów pokrywowych a większym puchowych i wzmożonym wzroście okrywy włosowej, która jest długa, miękka, delikatna i podatna na pilśnienie;
antrakozaury, Anthracosauria,
rząd paleozoicznych płazów z grupy labiryntodontów, spokrewnionych z gadami, znanych z północnej półkuli, z karbonu i z wczesnego permu;
jedna z najstarszych ras koni gorącokrwistych;
Araguaia, Rio Araguaia,
rzeka w Brazylii, lewy (najdłuższy) dopływ rzeki Tocantins;
archeopteryks, praptak, Archaeopteryx,
kopalny ptak z rzędu Archaeopterygiformes, przez długi czas uważany za bezpośredniego przodka ptaków współczesnych i ogniwo ewolucji łączące je z gadami.

Słownik języka polskiego

broń długa «każda broń ręczna dłuższa od rewolweru»
samogłoska długa «samogłoska o długim iloczasie»
długi
1. «mający znaczny wymiar wzdłuż»
2. «ciągnący się na dużą odległość»
3. «mający pewien wymiar liniowy od punktu do punktu, np. Robak długi na dwa milimetry.»
4. «trwający znaczny czas»
5. żart. «o człowieku: wysoki»

• długo
biegi długie «biegi na dystansie powyżej 3000 m»
długi róg «w piłce nożnej: ten z dwóch narożników bramki, który jest bardziej odległy dla zbliżającego się z piłką zawodnika»
fale długie «fale radiowe o długości 1–100 km»
światła długie, drogowe «w samochodach: światła o długim zasięgu, używane podczas jazdy po nieoświetlonych drogach»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia