długa

Encyklopedia

jezioro na Równinie Charzykowskiej, w dorzeczu Brdy, w woj. pomor., na wys. 120 m, w Zaborskim Parku Krajobrazowym, przy zachodniej granicy Parku Nar. Bory Tucholskie;
system transportu osób i ładunków za pomocą pojazdów poruszających się po wyznaczonym torze.
koniowate, Equidae,
rodzina ssaków z rzędu nieparzystokopytnych;
kurkuma, ostryż, Curcuma,
rodzaj z rodziny imbirowatych (Zingiberaceae),
longa
[łac.],
muz. w notacji modalnej długa wartość rytmiczna, w odróżnieniu od krótkiej brevis; w notacji menzuralnej krótsza od maximy, dłuższa od brevis.
woj. we wschodniej części Polski; na wschodzie graniczy z Białorusią i Ukrainą, na południu z woj. podkarpackim, na południowym zachodzie ze świętokrzyskim, na północnym zachodzie i północy z mazowieckim i podlaskim;
rasa miniaturowych psów pokojowych, znana już w staroż. Egipcie, Grecji i Rzymie; nazwa rasy pochodzi prawdopodobnie od wyspy Melita (ob. Mljet) na M. Adriatyckim (inne źródła podają Maltę);
ekon. pojęcie wprowadzone przez P.A. Samuelsona na określenie poglądów będących kombinacją neoklasycznej mikroekonomii i keynesowskiej makroekonomii.
nowofundland, wodołaz,
kanadyjska rasa dużych psów powstała w XVIII w. w Nowej Fundlandii;
rasa dużych królików;
rasa psów wyhodowana w Niemczech w XIX w.;
postać z commedia dell’arte (jedna z najstarszych, pierwsza wiadomość z 1565);
rasa długowłosych kotów pochodząca z Turcji,
sposób klasyfikacji pierwiastków chemicznych w postaci tabeli powstałej w wyniku ułożenia pierwiastków według wzrastającej liczby atomowej oraz według ich właściwości chemicznych;
ekon. zobowiązania finansowe władcy lub rządu, powstałe w wyniku zaciągnięcia kredytu poza granicami kraju w formie pieniężnej lub towarowej.
zjawisko kryminalne występujące pod wieloma postaciami w skali międzynarodowej i krajowej, którego nie można ściśle ograniczyć stanem faktycznym jednego, pojedynczego przestępstwa.
demogr. odtwarzanie (w czasie) liczby i struktury ludności pod wpływem ruchu naturalnego i wędrówkowego;
sarisa
[gr.],
długa włócznia używana w IV w. p.n.e. przez ciężką piechotę macedońską walczącą w szyku falangi;
zabytkowy zespół arch. o średniow. układzie;

Słownik języka polskiego

broń długa «każda broń ręczna dłuższa od rewolweru»
samogłoska długa «samogłoska o długim iloczasie»
długi
1. «mający znaczny wymiar wzdłuż»
2. «ciągnący się na dużą odległość»
3. «mający pewien wymiar liniowy od punktu do punktu, np. Robak długi na dwa milimetry.»
4. «trwający znaczny czas»
5. żart. «o człowieku: wysoki»

• długo
biegi długie «biegi na dystansie powyżej 3000 m»
długi róg «w piłce nożnej: ten z dwóch narożników bramki, który jest bardziej odległy dla zbliżającego się z piłką zawodnika»
fale długie «fale radiowe o długości 1–100 km»
światła długie, drogowe «w samochodach: światła o długim zasięgu, używane podczas jazdy po nieoświetlonych drogach»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia