długa

Encyklopedia

alba
[łac.],
długa biała szata lniana używana przez katechumenów przy chrzcie w okresie wczesnochrześcijańskim i wczesnośredniowiecznym;
rasy krótkonogich psów gończych, dawniej hodowane jako myśliwskie, obecnie częściej utrzymywane w charakterze psa towarzysza;
celurozaury, Coelurosauria,
lekko zbudowane, dwunożne dinozaury z podrzędu teropodów; znane od późnej jury do końca mezozoiku;
rasa psów z grupy chartów, pochodząca prawdopodobnie od psów z Bliskiego Wschodu, użytkowanych do polowań m.in. na gazele, antylopy i wilki; w Wielkiej Brytanii hodowana od XIX w.;
cocker spaniel
[kọkər spạ̈njəl],
bryt. rasa psów myśliwskich z grupy płochaczy;
gordon setter, seter szkocki,
szkocka rasa psów myśliwskich z grupy wyżłów;
ibisowate, Threskiornithidae,
rodzina ptaków z rzędu brodzących;
kryształ ciekły, ciecz anizotropowa, faza mezomorficzna,
stan skupienia pośredni między cieczą zwykłą (izotropową) a zwykłym kryształem;
strój noszony przez duchownych różnych obrządków chrześc. w czasie sprawowania liturgii.
pol. rasa psów pasterskich hodowanych przez górali w rejonie Tatr;
w metryce antycznej, a więc teorii zbudowanej dla opisu struktury wierszowej poezji gr. i łac., której rytm opierał się na językowym zjawisku iloczasu, najmniejsza jednostka struktury rytmicznej wiersza, tzn. odcinek wersu o z góry założonej kolejności występowania sylab długich (symbol: –) i krótkich (symbol: );
tse-tse, Glossina,
rodzaj muchówek z rodziny Glossinidae, liczący 23 gat. i 8 podgat., zamieszkujących środkową Afrykę i lokalnie Płw. Arabski; długie, zachodzące na siebie w spoczynku skrzydła, są nieco większe od skrzydeł muchy domowej; narządy gębowe kłująco-ssące; kłujka długa, twarda wysunięta do przodu (owady dorosłe żywią się krwią człowieka i in. ssaków); jajożyworodne, przepoczwarczenie przechodzą w bagnistej ziemi;
całokształt spraw związanych z wojskiem i sposobem prowadzenia wojny.
polskie rodzime bydło mleczne występujące w dolinach Biebrzy, Narwi i Bugu;
jedyna rasa kaczek typu nieśnego, wyhodowana w Indiach;
brodzące, Ciconiiformes,
rząd ptaków wodno-błotnych;
dolina walna w Tatrach Zachodnich; największa (35 km2) i najdłuższa (10 km) w Tatrach Polskich,
collie
[kọli] Wymowa,
owczarek szkocki,
rasa psów pasterskich wyhodowana w Szkocji;
Friedman
[frị:dmən]
Milton Wymowa, ur. 31 VII 1912, Nowy Jork, zm.16 XI 2006, San Francisco,
ekonomista amerykański, twórca monetaryzmu.
obiekty astronomiczne — kule gazowe o masach porównywalnych z masą Słońca, świecące przez znaczną część życia wskutek zachodzących w nich reakcji termojądrowych.

Słownik języka polskiego

broń długa «każda broń ręczna dłuższa od rewolweru»
samogłoska długa «samogłoska o długim iloczasie»
długi
1. «mający znaczny wymiar wzdłuż»
2. «ciągnący się na dużą odległość»
3. «mający pewien wymiar liniowy od punktu do punktu, np. Robak długi na dwa milimetry.»
4. «trwający znaczny czas»
5. żart. «o człowieku: wysoki»

• długo
biegi długie «biegi na dystansie powyżej 3000 m»
długi róg «w piłce nożnej: ten z dwóch narożników bramki, który jest bardziej odległy dla zbliżającego się z piłką zawodnika»
fale długie «fale radiowe o długości 1–100 km»
światła długie, drogowe «w samochodach: światła o długim zasięgu, używane podczas jazdy po nieoświetlonych drogach»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia