długa

Encyklopedia

chem., technol. metoda produkcji długich kształtek profilowanych (prętów, rur, węży) oraz folii z termoplast. i termoutwardzalnych tworzyw sztucznych przy użyciu wytłaczarki.
wzrok, zmysł wzroku, widzenie,
czynność zmysłowa polegająca na odbiorze informacji o środowisku zewnętrznym za pomocą promieniowania elektromagnetycznego w zakresie długości fal 380–790 nm;
ekon. proces rozszerzania zdolności produkcyjnych gospodarki narodowej; potocznie przyrost realnego produktu narodowego brutto (PNB).
Xingu
[sziŋgụ] Wymowa,
Rio Xingu, w górnym biegu Culuene,
rz. w środkowej Brazylii, prawy dopływ Amazonki;
Yarí
[jarị],
Río Yarí,
rz. w Kolumbii, l., najdłuższy dopływ rz. Caquetá;
rz. w południowych Chinach (prow. Yunnan, region autonomiczny Guangxi), pr. najdłuższy dopływ Xi Jiang;
Za Siedmiu Progami, Jaskinia, Wielka Wysoka Jaskinia, Jaskinia Wysoka–Za Siedmiu Progami,
krasowy system jaskiniowy w Tatrach Zachodnich, ponad górną częścią wąwozu Kraków;
Zabłocki Tadeusz, Łada, ur. 1813, Witebskie, zm. VIII 1847, Kulpy (Kaukaz),
poeta;
zachodnia część Pojezierza Litewskiego;
Zachodniosyberyjska, Nizina, Zạpadno-Sibịrskaja rawnịna,
aluwialna nizina w azjat. części Rosji, między Uralem na zachodzie a Wyż. Środkowosyberyjską na wschodzie oraz między wybrzeżem M. Karskiego na północy a Wyż. Turgajską, Pogórzem Kazachskim i Ałtajem na południu;
fot. zaczernienie lub zabarwienie materiału światłoczułego w miejscach nie poddanych działaniu światła podczas wywoływania;
zapadanie grawitacyjne, kolaps grawitacyjny,
zjawisko kurczenia się ciał (w praktyce obiektów astronomicznych) pod wpływem własnego ciążenia przy znikomym udziale innych oddziaływań.
ekon. sposób zarządzania organizacją (przedsiębiorstwem).
Zatokowy, Prąd, Golfsztrom, ang. Gulf Stream, niem. Golfstrom,
system ciepłych, stałych i powierzchniowych prądów morskich w Oceanie Atlantyckim i Oceanie Arktycznym;
med. zespół objawów klinicznych będących następstwem nagle powstałej martwicy części mięśnia sercowego, spowodowanej przerwaniem dopływu krwi do tej części serca przez odpowiednio długi czas;
zbrojówki, Merganettini,
plemię ptaków z podrodziny kaczek obejmujące tylko 1 gat. — zbrojówkę (Merganetta armata) żyjącą w nietypowym, jak dla kaczek, środowisku;
Zeppelin
[c̣pəli:n]
Ferdinand von Wymowa, ur. 8 VIII 1838, Konstancja, zm. 8 III 1917, Berlin,
niemiecki generał, twórca i pionier sterowców sztywnych.
zespolenie, anastomoza, zespolenie tętniczo-żylne,
bezpośrednie połączenie pomiędzy tętnicami i żyłami (z pominięciem sieci naczyń włosowatych, czyli kapilarnych) poprzez naczynia proste krótkie lub długie i skręcone;
zaburzenie wieku rozwojowego;
zgłębce, Rhyssini,
plemię owadów z rodziny gąsienicznikowatych;

Słownik języka polskiego

broń długa «każda broń ręczna dłuższa od rewolweru»
samogłoska długa «samogłoska o długim iloczasie»
długi
1. «mający znaczny wymiar wzdłuż»
2. «ciągnący się na dużą odległość»
3. «mający pewien wymiar liniowy od punktu do punktu, np. Robak długi na dwa milimetry.»
4. «trwający znaczny czas»
5. żart. «o człowieku: wysoki»

• długo
biegi długie «biegi na dystansie powyżej 3000 m»
długi róg «w piłce nożnej: ten z dwóch narożników bramki, który jest bardziej odległy dla zbliżającego się z piłką zawodnika»
fale długie «fale radiowe o długości 1–100 km»
światła długie, drogowe «w samochodach: światła o długim zasięgu, używane podczas jazdy po nieoświetlonych drogach»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia