centrum

Encyklopedia

Centrum, Partia Centrum,
partia polit.;
Centrum, niem. Zentrumspartei,
partia katolicka w Niemczech działająca od przełomu 1870 i 1871 do 1933;
politol. pierwotnie — stronnictwo (partia) zajmujące środkowe miejsce w parlamencie, między prawicą a lewicą, najczęściej korzystające z poparcia wyborczego średniej i drobnej burżuazji oraz bogatych chłopów;
utworzone 1 III 2000 w porozumieniu i w ścisłej współpracy przez Minist. Kultury i Dziedzictwa Nar. oraz Minist. Spraw Zagr.
porozumienie aktywistycznych ugrupowań Królestwa Pol.; powołane 17 VI 1917 w Warszawie;
zakład opieki zdrowotnej w Konstancinie-Jeziornie, utw. 1994 ze Stołecznego Centrum Rehabilitacji STOCER, utw. przez M. Weissa ze Szpitala Chirurgii Kostnej, powstałego 1948;
ośrodek pracy twórczej rzeźbiarzy, którego podstawowym zadaniem jest tworzenie warunków rozwoju rzeźby pol. oraz jej upowszechnianie w kraju i za granicą;
utworzone 1980 (pod nazwą Centrum Sztuki Studio Teatr — Galeria, od 1985 obecna nazwa) w wyniku przekształcenia Teatru Studio
chem. obszar powierzchni katalizatora stałego (kontaktu), na którym zachodzi chemiczna adsorpcja cząstki substratu i tworzenie się kompleksu aktywnego.
placówka badawcza, powołana 1982 na mocy uchwały Rady Ministrów, z siedzibą w Warszawie, 1997 przekształcona na mocy ustawy sejmu w fundację;
Centrum Badań i Nauczania Ekonomii, hiszp. Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE),
meksykańska instytucja nauk., zał. 1974 w m. Meksyk;
instytut nauk. PAN w Warszawie (posiada także jednostki organizacyjne we Wrocławiu i Borowcu k. Poznania);
Centrum Demokratyczno-Społeczne, Centro Democrático Social,
portugalska partia polit., zał. 1974;
niezależna instytucja badawcza i edukacyjna, założona 1989 w Warszawie;
główny ośrodek naukowo-badawczy informacji naukowej i naczelny organ w Systemie Informacji Naukowej, Technicznej i Organizacyjnej w Polsce w latach 1971–91.
placówka nauk.-badawcza, utworzona 1970 z działającego od 1958 w Akad. Med. w Warszawie Studium Doskonalenia Lekarzy;

Materiały dodatkowe

Czy wiesz, że odległość Słońca od centrum naszej Galaktyki wynosi 30 tysięcy lat świetlnych?
Więcej ciekawostek znajdziesz w Encyklopedii przyrodniczej. Nauka i zabawa
miasto we Włoszech, założone jako schronienie na wyspach laguny weneckiej.
Dominika — kraina Karaibów
Gomera — wyspa przeciągłych gwizdów

Słownik języka polskiego

centrum
1. «środkowa część czegoś»
2. «miejsce, w którym coś się koncentruje»
3. «stronnictwa lub partie polityczne pośrednie między lewicą a prawicą»

• centrowy • centrowiec, centrysta
centra
1. «w piłce nożnej: podanie ze skrzydła do gracza na przedpolu bramki; też: piłka podana w ten sposób»
2. pot. «skrzywienie koła rowerowego»
centra nerwowe «zwoje nerwowe»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia