bydłem

Encyklopedia

w dawnej Polsce jedna z najważniejszych dziedzin handlu międzynarodowego, obejmująca zwłaszcza woły;
bydło domowe wyhodowane na wyspie Bali;
bydło domowe, Bos taurus,
gat. zwierząt hodowanych gł. w celu pozyskiwania mięsa, mleka, skóry i siły pociągowej, zaliczany do rodziny bydłowatych, Bovidae (podrzędu przeżuwaczy, rzędu parzystokopytnych).
nizinne czarno-białe bydło, bydło fryzyjskie,
rasy bydła mięsno-mlecznego o umaszczeniu czarno-białym; wywodzą się od bydła wyhodowanego na nizinach w dawnej Fryzji;
rasa bydła mlecznego powstała w wyniku selekcji miejscowego bydła duńskiego, a następnie (pod koniec XIX w.) krzyżowania go z bydłem anglerskim i szlezwickim;
rasy bydła typu mięsno-mlecznego;
jedyna rodzima pol. rasa bydła od wieków występująca na terenach zamieszkanych przez Słowian;
prymitywne, późno dojrzewające rasy bydła o użytkowości gł. roboczej; odporne na trudne warunki bytowania;
szwajcarska rasa bydła wyhodowana w warunkach alpejskich;
mięsno-mleczna rasa bydła uzyskana w wyniku krzyżowania miejscowego szwedz. bydła czerwonego z rasami szorthorn i ayrshire
szwajcarska rasa bydła wszechstronnie użytkowego, wyhodowana w średniowieczu w dolinach rz. Simme i Saane z bydła miejscowego;
mięsno-mleczna rasa bydła, wyhodowana w obwodzie kostromskim w ZSRR (sowchoz Karawajewo) w wyniku krzyżowania bydła miejscowego z anglerami i szwycami;
zaraza bydła i dziczyzny, posocznica krwotoczna bydła, choroba Bollingera,
zakaźna choroba bydła i wolno żyjących przeżuwaczy wywoływana przez Pasteurella multocida (pasterelozy);
zaraza płucna bydła, zakaźna pleuropneumonia bydła,
zakaźna choroba bydła wywoływana przez mykoplazmy;
zakaźna, zaraźliwa choroba bydła, wywołana przez wirus z rodziny Retroviridae;
ros. rasa bydła mlecznego;
encefalopatia gąbczasta bydła, choroba szalonych krów, ang. Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE),
zakaźna, neurologiczna choroba bydła wywoływana przez czynnik zakaźny prion;
ros. rasa bydła mlecznego;

Ilustracje, multimedia

Słownik języka polskiego

bydło
1. «rogate zwierzęta domowe»
2. obraźl. «o grupie agresywnych lub prymitywnych osób»

• bydełko
czerwona rasa bydła «rasa bydła krajowego»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia