Polsce

Encyklopedia

wieś na Ukrainie, w Obwodzie Wołyńskim, 15 km od Kowla.
w. w woj. łódz. (pow. skierniewicki, gmina Kowiesy), na Wysoczyźnie Rawskiej;
Zawadzka Magdalena, ur. 29 X 1944, Filipice,
żona Gustawa Holoubka, aktorka;
Zawadzki Saturnin, ur. 7 VII 1923, Radom, zm. 17 IX 2003,
gleboznawca melioracyjny;
miasto w województwie świętokrzyskim, w powiecie sandomierskim, na skraju Wyżyny Sandomierskiej, na lewym brzegu Wisły.
Zawistowicz-Adamska Kazimiera, ur. 19 II 1897, Haniebno (Ukraina), zm. 8 VII 1984, Łódź,
etnograf;
Zawistowska Kazimiera, z domu Jasieńska, ur. 1870, Rasztowce (Podole), zm. 28 II 1902, Kraków,
poetka, tłumaczka; pochodziła z zamożnej rodziny ziemiańskiej;
Zawiślak Andrzej Marek, ur. 15 III 1937, Warszawa, zm. 21 X 2015,
ekonomista;
Zawodziński Karol Wiktor, ur. 1 VI 1890, Warszawa, zm. 14 XII 1949, Toruń,
krytyk lit. i historyk literatury;
m. w woj. wielkopol., w pow. nowotomyskim, w Bruździe Zbąszyńskiej, nad Obrą i Jez. Zbąszyńskim.
jezioro w Bruździe Zbąszyńskiej, w dorzeczu Obry, w woj. lubuskim, k. Zbąszynia, na wys. 53 m;
bitwa i porozumienie polsko-kozackie zawarte 15–19 VIII 1649 między Janem II Kazimierzem, spieszącym na czele 15 tysięcy żołnierzy z pomocą oblężonemu Zbarażowi, a Islamem III Girejem i B. Chmielnickim;
Zborowski Jan, ur. 19 XII 1538, zm. 25 VIII 1603, Odolanów,
syn Marcina, brat Piotra (zm. 1580) Samuela, kasztelan gnieźnieński;
pojęcie i geneza z.w. została po raz pierwszy wprowadzona do prawa i praktyki międzynar. podczas i na zakończenie I wojny świat., znajdując normatywny wyraz w artykule 228 traktatu wersalskiego z 1919, który przewidywał karalność czynów naruszających prawa i zwyczaje wojenne.
zdolność do tego, aby być podmiotem stosunków cywilnoprawnych;
dwutygodnik lit.-artyst., wyd. 1917–22 (z przerwą 1921) w Poznaniu;
m. w woj. wielkopol., w pow. krotoszyńskim, na Wysoczyźnie Kaliskiej, nad Borownicą (dopływ Orli).
Zejszner, Zeuschner, Ludwik, ur. 1805, Warszawa, zm. 3 I 1871, Kraków,
geolog i paleontolog;

Ilustracje, multimedia

Tabele, zestawienia

Słownik języka polskiego

barwy polskie «biel i czerwień; też: sztandar biało-czerwony»
czerwiec polski «gatunek czerwca – owada, hodowany dawniej w Polsce ze względu na samice dostarczające czerwonego barwnika»
język polski «urzędowy język w Polsce»
konik polski «mały koń o maści myszatej lub bułanej, z ciemną pręgą na grzbiecie, wyhodowany w Polsce»
Młoda Polska «okres w literaturze i sztuce polskiej przypadający na lata 1890–1918»
• młodopolski
ogar polski «pies myśliwski o krótkiej, czarnej lub ciemnoszarej sierści»
owczarek nizinny polski «pies o długiej, kosmatej sierści»
polski I «dotyczący Polski, Polaków»
• polskość
polski II «język polski»
złoty polski
1. zob. I złoty.
2. «polska jednostka pieniężna używana od XV do XIX w.»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia