Polsce

Encyklopedia

organizacja polonijna, zał. 1914 w USA;
organizacja działająca 1926–39, której zadaniem było badanie zasobów energ. Polski i prace nad udoskonaleniem ich wyzyskania;
największy polski producent i dystrybutor paliw, jeden z największych w Europie Środkowej,
Polski Korpus Przesposobienia i Rozmieszczenia (PKPiR), ang. Polish Resettlement Corps,
formacja ochotnicza, utworzona VIII–IX 1946 przez władze brytyjskie dla żołnierzy demobilizowanych PSZ na Zachodzie podległych władzom RP na uchodźstwie.
Polski Związek Zachodni (PZZ), Związek Obrony Kresów Zachodnich,
pol. organizacja społ., zał. 1921–22, m.in. przez byłych czł. Kom. Obrony Górnego Śląska;
regularne formacje wojskowe stanowiące część Sił Zbrojnych RP, organizowane od jesieni 1939 poza granicami kraju, na podstawie sojuszniczych umów wojskowych zawartych z Francją i Wielką Brytanią;
Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL), do 1903 Stronnictwo Ludowe (SL),
chłopska partia polit. w Galicji, zał. 1895 na zjeździe delegatów chłopskich w Rzeszowie;
umowa polsko-francuska;
Polska Agencja Informacyjna (PAI), do 1991 pod nazwą Polska Agencja Interpress, Interpress,
agencja prasowo-wydawnicza;
agencja informacyjna;
Polska Akademia Chopinowska, Polska Akademia Chopinowska — Stowarzyszenie Artystyczno-Naukowe,
stowarzyszenie, zał. 1994, z siedzibą w Warszawie;
konspiracyjna organizacja zbrojna, utworzona IV 1943 w wyniku połączenia Milicji Ludowej Robotniczej Partii Polskich Socjalistów, oddziałów wojsk.: Komendy Obrońców Polski, części Gwardii Obrony Nar. oraz X 1943 Polskiej Ludowej Akcji Niepodległościowej, które zachowały swe nazwy;

Ilustracje, multimedia

Tabele, zestawienia

Słownik języka polskiego

barwy polskie «biel i czerwień; też: sztandar biało-czerwony»
czerwiec polski «gatunek czerwca – owada, hodowany dawniej w Polsce ze względu na samice dostarczające czerwonego barwnika»
język polski «urzędowy język w Polsce»
konik polski «mały koń o maści myszatej lub bułanej, z ciemną pręgą na grzbiecie, wyhodowany w Polsce»
Młoda Polska «okres w literaturze i sztuce polskiej przypadający na lata 1890–1918»
• młodopolski
ogar polski «pies myśliwski o krótkiej, czarnej lub ciemnoszarej sierści»
owczarek nizinny polski «pies o długiej, kosmatej sierści»
polski I «dotyczący Polski, Polaków»
• polskość
polski II «język polski»
złoty polski
1. zob. I złoty.
2. «polska jednostka pieniężna używana od XV do XIX w.»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia