Polsce

Encyklopedia

Polski Związek Zachodni (PZZ), Związek Obrony Kresów Zachodnich,
pol. organizacja społ., zał. 1921–22, m.in. przez byłych czł. Kom. Obrony Górnego Śląska;
regularne formacje wojskowe stanowiące część Sił Zbrojnych RP, organizowane od jesieni 1939 poza granicami kraju, na podstawie sojuszniczych umów wojskowych zawartych z Francją i Wielką Brytanią;
Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL), do 1903 Stronnictwo Ludowe (SL),
chłopska partia polit. w Galicji, zał. 1895 na zjeździe delegatów chłopskich w Rzeszowie;
umowa polsko-francuska;
Polska Agencja Informacyjna (PAI), do 1991 pod nazwą Polska Agencja Interpress, Interpress,
agencja prasowo-wydawnicza;
agencja informacyjna;
Polska Akademia Chopinowska, Polska Akademia Chopinowska — Stowarzyszenie Artystyczno-Naukowe,
stowarzyszenie, zał. 1994, z siedzibą w Warszawie;
konspiracyjna organizacja zbrojna, utworzona IV 1943 w wyniku połączenia Milicji Ludowej Robotniczej Partii Polskich Socjalistów, oddziałów wojsk.: Komendy Obrońców Polski, części Gwardii Obrony Nar. oraz X 1943 Polskiej Ludowej Akcji Niepodległościowej, które zachowały swe nazwy;

Ilustracje, multimedia

Tabele, zestawienia

Słownik języka polskiego

barwy polskie «biel i czerwień; też: sztandar biało-czerwony»
czerwiec polski «gatunek czerwca – owada, hodowany dawniej w Polsce ze względu na samice dostarczające czerwonego barwnika»
język polski «urzędowy język w Polsce»
konik polski «mały koń o maści myszatej lub bułanej, z ciemną pręgą na grzbiecie, wyhodowany w Polsce»
Młoda Polska «okres w literaturze i sztuce polskiej przypadający na lata 1890–1918»
• młodopolski
ogar polski «pies myśliwski o krótkiej, czarnej lub ciemnoszarej sierści»
owczarek nizinny polski «pies o długiej, kosmatej sierści»
polski I «dotyczący Polski, Polaków»
• polskość
polski II «język polski»
złoty polski
1. zob. I złoty.
2. «polska jednostka pieniężna używana od XV do XIX w.»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia