Polsce

Encyklopedia

zaburzenia wewn. po śmierci Mieszka II, ok. 1038
część składowa transformacji ustrojowej, dokonującej się od 1989 i prowadzącej do nadania polskim instytucjom administracji publicznej cech właściwych demokratycznemu państwu prawnemu o gospodarce rynkowej, działającemu w ramach społeczeństwa obywatelskiego.
przygotowywany od X 1980 przez Sztab Generalny WP i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, wprowadzony został w nocy z 12 na 13 XII 1981 przez I sekretarza KC PZPR i premiera generała W. Jaruzelskiego oraz ministrów obrony narodowej i spraw wewnętrznych;
Związek Niemczyzny dla Ochrony Praw Mniejszości w Polsce, niem. Deutschtumsbund zur Wahrung der Minderheitsrechte in Polen,
organizacja mniejszości niem. w II RP
pierwsze pojawiły sie pod koniec XIII w. (kośc., miast lokowanych na prawie niem., władców dzielnicowych, możnowładców)
centrala związkowa, działająca 1935–39;
fundacja, zał. 1991 przez pol. naukowców i czł. Pol. Tow. Chem., z siedzibą w Warszawie i Gliwicach;
ruch zwolenników poglądów J. Husa;
organizacja pol. w Szwajcarii, z siedzibą w Vevey;zał. I 1915 w Lozannie;
Komitet Oficerów Rosyjskich w Polsce, Komitet Oficerów 1. Armii,
organ kierowniczy i nazwa ros. organizacji wojsk., powstałej 1861 w Warszawie w wyniku połączenia się istniejących już tajnych kół w armii rosyjskiej;
chłopski ruch społ.-polit. dążący do emancypacji polit. i ekon. chłopów;
Niemiecki Związek Ludowy w Polsce, niem. Deutscher Volksverbund in Polen (DV),
partia polit. mniejszości niem. w II RP, powstała 1924 w Łodzi;
Niemieckie Zjednoczenie w Polsce Zachodniej, Deutsche Vereinigung in Westpolen,
wpływowa hitl. partia polit. Niemców w Wielkopolsce i na Pomorzu 1934–39
partia utworzona III 1921 w Krakowie przez grupę lewicowych działaczy socjalist., którzy wystąpili z PPS;
czasopismo poświęcone historii sztuki pol.,
arch., szt. plast. Z inicjatywy z. i zgromadzeń zakonnych powstawały dzieła architektury i sztuki tworzone na ich użytek.
liberalno-mieszczańskie ugrupowanie mniejszości niem. w II RP, → Niemiecki Związek Kulturalny i Gospodarczy.

Ilustracje, multimedia

Tabele, zestawienia

Słownik języka polskiego

barwy polskie «biel i czerwień; też: sztandar biało-czerwony»
czerwiec polski «gatunek czerwca – owada, hodowany dawniej w Polsce ze względu na samice dostarczające czerwonego barwnika»
język polski «urzędowy język w Polsce»
konik polski «mały koń o maści myszatej lub bułanej, z ciemną pręgą na grzbiecie, wyhodowany w Polsce»
Młoda Polska «okres w literaturze i sztuce polskiej przypadający na lata 1890–1918»
• młodopolski
ogar polski «pies myśliwski o krótkiej, czarnej lub ciemnoszarej sierści»
owczarek nizinny polski «pies o długiej, kosmatej sierści»
polski I «dotyczący Polski, Polaków»
• polskość
polski II «język polski»
złoty polski
1. zob. I złoty.
2. «polska jednostka pieniężna używana od XV do XIX w.»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia