Polsce

Encyklopedia

Związek Niemczyzny dla Ochrony Praw Mniejszości w Polsce, niem. Deutschtumsbund zur Wahrung der Minderheitsrechte in Polen,
organizacja mniejszości niem. w II RP
pierwsze pojawiły sie pod koniec XIII w. (kośc., miast lokowanych na prawie niem., władców dzielnicowych, możnowładców)
centrala związkowa, działająca 1935–39;
fundacja, zał. 1991 przez pol. naukowców i czł. Pol. Tow. Chem., z siedzibą w Warszawie i Gliwicach;
ruch zwolenników poglądów J. Husa;
organizacja pol. w Szwajcarii, z siedzibą w Vevey;zał. I 1915 w Lozannie;
Komitet Oficerów Rosyjskich w Polsce, Komitet Oficerów 1. Armii,
organ kierowniczy i nazwa ros. organizacji wojsk., powstałej 1861 w Warszawie w wyniku połączenia się istniejących już tajnych kół w armii rosyjskiej;
Niemiecki Związek Ludowy w Polsce, niem. Deutscher Volksverbund in Polen (DV),
partia polit. mniejszości niem. w II RP, powstała 1924 w Łodzi;
Niemieckie Zjednoczenie w Polsce Zachodniej, Deutsche Vereinigung in Westpolen,
wpływowa hitl. partia polit. Niemców w Wielkopolsce i na Pomorzu 1934–39
partia utworzona III 1921 w Krakowie przez grupę lewicowych działaczy socjalist., którzy wystąpili z PPS;
czasopismo poświęcone historii sztuki pol.,
liberalno-mieszczańskie ugrupowanie mniejszości niem. w II RP, → Niemiecki Związek Kulturalny i Gospodarczy.
Związek Spółdzielni Niemieckich w Polsce, niem. Verband Deutschen Genossenschaften in Polen,
organizacja zał. 1895 w Poznaniu;
Żydowska Partia Ludowa w Polsce, Jidisze Fołkspartaj (JFP),
partia polit. zał. 1917 w Warszawie jako organizacja obozu żydowskiego;
państwo w środkowej Europie, nad Morzem Bałtyckim
polska, polskor, pols,
tańce pochodzenia pol., figurowe, tańczone za przodkującym, do dziś kultywowane w krajach skand., zwłaszcza w Szwecji, Finlandii i Norwegii;
czasopismo ilustrowane,
tygodnik dla Polaków w ZSRR,

Ilustracje, multimedia

Tabele, zestawienia

Słownik języka polskiego

barwy polskie «biel i czerwień; też: sztandar biało-czerwony»
czerwiec polski «gatunek czerwca – owada, hodowany dawniej w Polsce ze względu na samice dostarczające czerwonego barwnika»
język polski «urzędowy język w Polsce»
konik polski «mały koń o maści myszatej lub bułanej, z ciemną pręgą na grzbiecie, wyhodowany w Polsce»
Młoda Polska «okres w literaturze i sztuce polskiej przypadający na lata 1890–1918»
• młodopolski
ogar polski «pies myśliwski o krótkiej, czarnej lub ciemnoszarej sierści»
owczarek nizinny polski «pies o długiej, kosmatej sierści»
polski I «dotyczący Polski, Polaków»
• polskość
polski II «język polski»
złoty polski
1. zob. I złoty.
2. «polska jednostka pieniężna używana od XV do XIX w.»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia