Dzieje

Encyklopedia

Buszko Józef, ur. 2 IX 1925, Dębica,
historyk;
chemia organiczna, chemia związków węgla,
dział chemii zajmujący się budową, właściwościami, reakcjami oraz syntezą i zastosowaniem związków organicznych;
Cicognara
[czikonjạra]
Leopoldo, hrabia, właśc. Franceso L. Cicognara, ur. 26 XI 1767, Ferrara, zm. 5 III 1834, Wenecja,
wł. starożytnik, badacz dziejów rzeźby, teoretyk sztuki.
polski krążownik; zbudowany 1918 w Wielkiej Brytanii;
dioda
[gr.],
przyrząd elektronowy o 2 elektrodach (anoda i katoda) odznaczający się nieliniową i niesymetryczną charakterystyką prądowo-napięciową;
Długosz Jan, ur. 1415, Brzeźnica (Wieluńskie), zm. 19 V 1480, Kraków,
najwybitniejszy średniowieczny historyk polski.
drukarnia, zakład poligraficzny, zakład drukarski,
zakład wytwarzający odbitki drukowe.
Dźajasi Malik Muhammad, ur. 1475(?), zm. 1542,
poeta indyjski, tworzący w języku hindi (dialekt awadhi);
Dżuwajni Ala ad-Din Ata Malik, ‘Alā’ ad-Dīn ‘Aṭā’ Mālik al-Ǧuwayni, ur. 1226, zm. 1283,
perski historyk i wysoki urzędnik za dyn. Ilchanidów;
fitosocjologia
[gr.],
socjologia roślin, fitocenologia,
ekol. nauka o zbiorowiskach roślinnych;
Gall Anonim, żył w 2. poł. XI–1. poł. XII w.,
autor pierwszej kroniki polskiej, benedyktyn.
Gąsiorowska-Grabowska Natalia, ur. 20 V 1881, Orzyc k. Makowa (Mazowieckiego), zm. 30 XI 1964, Warszawa,
siostra Franciszka Gąsiorowskiego, historyk gosp., edytor źródeł, działaczka polit. i społeczna.
geografia
[gr. geōgraphía ‘opis ziemi’],
nauka sytuowana na pograniczu dyscyplin przyrodniczych i społecznych.
Głowacki Włodzimierz, ur. 5 IX 1910, Poznań, zm. 28 VIII 1995, Warszawa,
żeglarz, dziennikarz, z zawodu prawnik;
Halecki Oskar, ur. 26 V 1891, Wiedeń, zm. 17 IX 1973, White Plains k. Nowego Jorku,
historyk, badacz dziejów Polski jagiellońskiej;
jedna z gł. grup utworów należących do kanonu Pisma Świętego (Biblia) w formie przyjętej w chrześcijaństwie;
Jan Paweł II, Karol Józef Wojtyła, święty, ur. 18 V 1920, Wadowice, zm. 2 IV 2005, Rzym,
papież, teolog i filozof.
Jankowski Edmund, ur. 7 VIII 1849, Warszawa, zm. 19 XI 1938, tamże,
ogrodnik, pomolog i planista ogrodów;

Słownik języka polskiego

dzieje
1. «zdarzenia, wypadki, fakty z życia narodów, społeczeństw, rodzin lub poszczególnych osób»
2. «losy jakichś przedmiotów»
3. «przebieg wydarzeń»
dziać «robić ubranie lub materiał z nitek jakiejś przędzy przez tworzenie oczek i łączenie ich»
dział
1. «dziedzina nauki, kultury, gospodarki itp.»
2. «część czasopisma lub wystawy poświęcona określonym zagadnieniom»
3. «część jakiejś instytucji»
4. «podział, zwłaszcza majątku; też: część przypadająca z podziału»

• działowy
działo «broń palna dużego kalibru miotająca pociski na znaczne odległości»
• działowy • działko
dziany
1. «zrobiony z dzianiny»
2. pot. «mający dużo pieniędzy»
dziać się «odbywać się, stawać się, zdarzać się»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia