Dzieje

Encyklopedia

geol. naturalny, samoczynny i skoncentrowany wypływ wód podziemnych na powierzchnię terenu lub dno zbiornika wód powierzchniowych (źródło zatopione);
pow. ziemski w południowej części woj. lubuskiego;
żaglowiec, statek żaglowy,
statek wodny z napędem żaglowym;
Żaliński, Zalinski, Edmund Ludwik, ur. 13 XII 1849, Kórnik, zm. 11(?) III 1909, Rochester(?) (stan Nowy Jork),
oficer armii USA, major artylerii, wynalazca i konstruktor wojskowy;
pow. ziemski w południowo-zachodniej części woj. lubuskiego, na zachodzie graniczy z Niemcami;
żeglarstwo deskowe, windsurfing Wymowa,
rodzaj żeglarstwa wodnego uprawiany na deskach z żaglem (windsurferach), także na deskach napędzanych paralotnią; forma rekreacji ruchowej i sport wyczynowy.
szczyt we wschodniej części Beskidu Orawsko-Podhalańskiego;
Żmudź, litew. Žemaitija
[litew. žemas ‘niski’],
historyczna kraina litewska;
pow. ziemski w południowo-zachodniej części woj. kuj.-pomor.;
pow. ziemski w północno-zachodniej części woj. mazow.;
ogół zjawisk społ. określających w danym czasie i miejscu warunki twórczości lit. oraz sposoby obiegu, rozpowszechniania i odbioru dzieł lit.;
w znaczeniu potocznym — świat ludzkich myśli, wyobrażeń, pragnień, doznań i wartościowań moralnych
Żylińska Jadwiga, ur. 17 VIII 1913, Wrocław, zm. 25 IV 2009, Warszawa,
pisarka;
pow. ziemski w zachodniej części woj. mazow.;
m. powiatowe w woj. mazowieckim, na Równinie Łowicko-Błońskiej, nad Pisią (prawy dopływ Bzury).
Żywczyński Mieczysław, ur. 13 I 1901, Warszawa, zm. 21 II 1978, Lublin,
historyk, ksiądz;
pow. ziemski w południowej części woj. śląskiego, graniczy ze Słowacją;
żywność, pożywienie, pokarm,
produkt pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, który w stanie naturalnym lub po przetworzeniu jest spożywany przez ludzi;

Słownik języka polskiego

dzieje
1. «zdarzenia, wypadki, fakty z życia narodów, społeczeństw, rodzin lub poszczególnych osób»
2. «losy jakichś przedmiotów»
3. «przebieg wydarzeń»
dziać «robić ubranie lub materiał z nitek jakiejś przędzy przez tworzenie oczek i łączenie ich»
dział
1. «dziedzina nauki, kultury, gospodarki itp.»
2. «część czasopisma lub wystawy poświęcona określonym zagadnieniom»
3. «część jakiejś instytucji»
4. «podział, zwłaszcza majątku; też: część przypadająca z podziału»

• działowy
działo «broń palna dużego kalibru miotająca pociski na znaczne odległości»
• działowy • działko
dziany
1. «zrobiony z dzianiny»
2. pot. «mający dużo pieniędzy»
dziać się «odbywać się, stawać się, zdarzać się»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia