Dzieje

Encyklopedia

pow. ziemski w południowej części woj. lubel.;
Zanussi Krzysztof, ur. 17 VI 1939, Warszawa,
reżyser i scenarzysta filmowy.
Zanzibar, Zanzibar Island, Unguja,
wyspa koralowa na Oceanie Indyjskim, u wschodnich wybrzeży Afryki;
ciekłe mieszaniny naturalnych i syntetycznych substancji zapachowych, o specyficznym zapachu, przygotowane do wprowadzenia do wyrobu;
zapalenie tkanki kostnej, zapalenie kości nieswoiste,
med. zakażenie tkanki kostnej wywołane drobnoustrojami — najczęściej gronkowcem, rzadziej paciorkowcem lub bardzo rzadko pałeczką ropy błękitnej i pałeczką odmieńca;
wojsk. urządzenie stosowane do wywoływania, w odpowiednim momencie, zapalenia lub wybuchu ładunku bojowego pocisku, miny bomby, głowicy bojowej itp.; współcześnie istnieje wiele różnych rozwiązań konstrukcyjnych z., których działanie opiera się na wykorzystaniu różnych zjawisk fiz.: akustycznych, magnet., opt., elektromagnetyczne i in..
Zapiski historyka, Shiji, Szy-ci,
historia Chin od dziejów najdawniejszych do II w. p.n.e., napisana przez Sima Qiana;
wojsk. urządzenie do zapalania ładunku w pociskach do dział lub pociskach rakietowych;
zaratusztrianizm, zoroastryzm,
religia irańska powstała prawdopodobnie w wyniku reformy starych plemiennych kultów irańskich.
przewidywana do eksploatacji ilość kopaliny w złożu.
pow. ziemski w północno-wschodniej części woj. śląskiego;
pow. ziemski w południowej części woj. dolnośląskiego, na południu graniczy z Czechami;
log. wyrażenie, którego prawdziwość bądź fałszywość są możliwe do stwierdzenia;
pow. ziemski w środkowozachodniej części woj. łódz.;
dział drukarni (lub samodzielny zakład poligraficzny), w którym składa się teksty.
zecerstwo
[niem.],
dział poligrafii obejmujący procesy związane z powstawaniem składu z materiału zecerskiego oraz łamanie i przygotowanie formy drukowej do drukowania wypukłego;
zegar
[niem.],
przyrząd do wyznaczania czasu.
zegar, w którym wykorzystuje się zjawisko emisji lub absorpcji promieniowania elektromagnetycznego (o określonej częstotliwości) przez atomy (cząsteczki);
opisane w Dziejach Apostolskich i zapowiedziane przez Chrystusa w Ewangelii zstąpienie Ducha Świętego na apostołów zebranych w wieczerniku w Jerozolimie niedługo po śmierci Jezusa;

Słownik języka polskiego

dzieje
1. «zdarzenia, wypadki, fakty z życia narodów, społeczeństw, rodzin lub poszczególnych osób»
2. «losy jakichś przedmiotów»
3. «przebieg wydarzeń»
dziać «robić ubranie lub materiał z nitek jakiejś przędzy przez tworzenie oczek i łączenie ich»
dział
1. «dziedzina nauki, kultury, gospodarki itp.»
2. «część czasopisma lub wystawy poświęcona określonym zagadnieniom»
3. «część jakiejś instytucji»
4. «podział, zwłaszcza majątku; też: część przypadająca z podziału»

• działowy
działo «broń palna dużego kalibru miotająca pociski na znaczne odległości»
• działowy • działko
dziany
1. «zrobiony z dzianiny»
2. pot. «mający dużo pieniędzy»
dziać się «odbywać się, stawać się, zdarzać się»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia