Amerykański

Encyklopedia

Polsko-Amerykańskie Towarzystwo Historyczne, Polish American Historical Association (PAHA),
towarzystwo nauk. badające przeszłość Polonii w Stanach Zjedn.;
Rada Polonii Amerykańskiej, Polish-American Council,
centralna organizacja charytatywna Polonii amer., działająca 1940–70, z siedzibą w Chicago;
ropucha amerykańska, Bufo americanus,
płaz bezogonowy z rodziny ropuch;
Ruch Indian Amerykańskich, ang. American Indian Movement (AIM),
organizacja mająca na celu udzielanie pomocy społeczności indiań. w USA i aktywizowanie jej do walki w obronie swoich praw, zał. 1968;
nurt w literaturze arabskiej stworzony w 20-leciu XX w. przez grupę pisarzy emigr. z Syrii i Libanu w Stanach Zjedn. i w Ameryce Południowej.
trojeść amerykańska, Asclepias syriaca,
gatunek byliny z rodziny trojeściowatych (Asclepiadaceae) pochodzący z Ameryki Północnej;
pluralistyczna wspólnota narodowo-państwowa pochodzenia imigracyjnego, kształtująca się w granicach Stanów Zjednoczonych;
dziedzina twórczości artystycznej i rodzaj widowiska masowego; posługuje się własnymi środkami wyrazu, korzysta z osiągnięć literatury, plastyki, teatru, muzyki.
uniwersytet
[łac.],
najstarszy, a zarazem podstawowy typ europejskiej wielowydziałowej wyższej uczelni, mającej prawo nadawania stopni naukowych i łączącej funkcje dydaktyczne (kształcenie najwyżej kwalifikowanych kadr zawodowych i pracowników nauki) z funkcjami naukowymi (prowadzenie prac badawczych).
Whitman
[uı̣tmən]
Walt Wymowa, ur. 31 V 1819, Long Island (stan Nowy Jork), zm. 26 III 1892, Camden (stan New Jersey),
amerykański poeta, dziennikarz i eseista; w powszechnej opinii uchodzi za twórcę nowoczesnej poezji amerykańskiej.

Słownik języka polskiego

amerykański I
1. «dotyczący Stanów Zjednoczonych Ameryki, Amerykanów»
2. «dotyczący Ameryki – kontynentu»
amerykański II «język amerykański»
futbol amerykański «gra w piłkę będąca połączeniem piłki nożnej i rugby»
język amerykański «odmiana języka angielskiego używana w Stanach Zjednoczonych Ameryki»
kaniuk amerykański, biały «ptak pokrewny kani, o biało-czarnym upierzeniu»
plan amerykański «postać aktora ujęta od kolan w górę»
pojedynek amerykański daw. «umowa, według której ten, kto wyciągnie z dwu gałek o różnych kolorach czarną, musi popełnić samobójstwo»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia